• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
49
84
Giải 7
264
355
Giải 6
1631
8184
4238
5934
4463
3486
Giải 5
5245
2119
Giải 4
17829
73263
96281
68425
35633
77863
69535
84794
24576
17788
08828
16484
70119
72489
Giải 3
07256
15668
42343
07977
Giải 2
60203
64377
Giải 1
34138
10668
ĐB
924962
799866
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
31
94
Giải 7
118
644
Giải 6
8679
1195
1827
2907
2400
3764
Giải 5
4457
0726
Giải 4
90723
19981
88225
91792
26773
79767
98528
93873
26670
95513
88566
92849
33280
79180
Giải 3
96517
72599
38959
81089
Giải 2
92657
75734
Giải 1
02775
71493
ĐB
534934
394170
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
02
02
72
Giải 7
626
109
643
Giải 6
0703
2243
3627
6071
5685
6235
8345
3367
3222
Giải 5
6261
4583
3798
Giải 4
37729
84258
58695
30239
25044
94572
84147
94742
66900
23242
05017
10840
39926
14984
83079
05026
99520
79020
03261
86999
09069
Giải 3
14637
73703
54774
51157
36747
24541
Giải 2
65383
71820
12278
Giải 1
74766
77141
54143
ĐB
456458
678029
585362
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
04
79
Giải 7
138
745
Giải 6
9270
6127
4495
9298
6423
6464
Giải 5
8292
1332
Giải 4
57477
70491
62098
34701
48182
93486
21777
88113
89977
10023
16562
82560
09165
33481
Giải 3
64924
24543
76833
21072
Giải 2
52946
34255
Giải 1
54190
06817
ĐB
629227
357088
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
30
31
79
Giải 7
307
003
167
Giải 6
6713
5555
8403
6342
2913
4913
6870
7024
1929
Giải 5
5024
6028
9700
Giải 4
42622
51240
28549
58000
59504
04096
47350
82723
16659
92905
85351
20506
95601
11768
54619
70449
30829
55036
92384
78703
72366
Giải 3
83921
48023
01506
54806
07351
41097
Giải 2
01037
99634
15196
Giải 1
72685
31177
64614
ĐB
724393
588041
681520
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
87
03
Giải 7
703
733
Giải 6
2944
4644
5836
5015
8274
2880
Giải 5
5969
0442
Giải 4
08499
12073
74665
56878
18811
03744
67371
34181
11244
75094
71202
70041
71239
20224
Giải 3
24295
41285
62451
34029
Giải 2
57023
80964
Giải 1
92511
05834
ĐB
721940
010796
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
74
53
Giải 7
137
112
Giải 6
5667
9005
4097
2071
9199
5246
Giải 5
2618
7735
Giải 4
97127
34551
28279
51803
48877
64622
11747
09157
47079
51693
59928
69493
28177
22245
Giải 3
77712
94969
45605
16427
Giải 2
34055
09003
Giải 1
73245
71484
ĐB
001429
903041
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1