• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 13:09:00 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
39
17
Giải 7
629
599
Giải 6
6284
1401
5157
5913
1059
3211
Giải 5
4787
0252
Giải 4
20275
85357
70161
42592
75179
54762
86736
81945
59343
26043
92002
44909
06993
91877
Giải 3
47825
81139
31989
93537
Giải 2
32444
91307
Giải 1
83439
22516
ĐB
28212
44861
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
78
96
Giải 7
627
377
Giải 6
3987
1037
8204
2840
4535
6999
Giải 5
1312
1289
Giải 4
54958
81683
79287
61077
47195
66689
17639
09479
25354
07357
28406
58023
70564
95664
Giải 3
12968
25935
62603
36113
Giải 2
24755
41815
Giải 1
20693
23730
ĐB
68318
62307
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
59
17
Giải 7
850
444
Giải 6
2624
5919
9275
3881
8865
4013
Giải 5
1861
1631
Giải 4
99181
56138
86306
53719
44135
07621
83754
23779
47846
82817
96439
44342
21322
85804
Giải 3
71018
79304
03187
28339
Giải 2
35173
04092
Giải 1
39291
71575
ĐB
137324
918267
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
37
81
20
Giải 7
825
287
078
Giải 6
9888
5661
3781
9357
1093
2318
9399
9903
4961
Giải 5
0139
3011
0102
Giải 4
25192
91790
87562
92078
11305
13123
54360
03391
57478
45505
71182
68418
94303
59966
93795
28382
22341
01397
22776
24573
10830
Giải 3
95883
99359
92000
50881
45614
57082
Giải 2
89052
84133
56156
Giải 1
88351
34400
18945
ĐB
06983
94412
57504
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
48
80
Giải 7
525
051
Giải 6
2724
7922
9038
9598
0492
0439
Giải 5
0098
7172
Giải 4
18979
07384
61515
89866
45275
79642
86285
85043
61099
22617
01516
76127
64025
51714
Giải 3
87471
94274
44089
30149
Giải 2
05484
79024
Giải 1
70021
99450
ĐB
37300
92909
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
76
69
41
Giải 7
802
091
978
Giải 6
3270
2719
6541
4338
2558
8351
0165
5708
4499
Giải 5
1768
1503
3573
Giải 4
84120
43777
50202
85567
38861
18692
44898
75081
04490
86771
90015
45365
93418
30579
82121
37894
05985
96641
37831
03363
54894
Giải 3
73625
12321
33827
62993
18725
17993
Giải 2
36156
99817
53296
Giải 1
58808
50274
39044
ĐB
513252
850230
260811
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
52
75
Giải 7
917
716
Giải 6
6898
0200
9251
6247
0529
4719
Giải 5
3567
9421
Giải 4
49295
00199
36040
56418
72134
94536
94146
44684
56820
93978
88011
87332
72151
55394
Giải 3
64824
53570
33755
41609
Giải 2
21928
05098
Giải 1
63946
55219
ĐB
564682
953599
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1