• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
19
78
Giải 7
495
768
Giải 6
7873
3015
0102
2667
0926
4390
Giải 5
2464
8392
Giải 4
89859
76449
40347
29056
66513
20827
01024
57308
59421
66603
06836
80885
06296
93599
Giải 3
82495
08414
50736
69861
Giải 2
29775
11537
Giải 1
93949
51669
ĐB
540495
871600
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
69
01
Giải 7
037
734
Giải 6
9051
7090
6451
2990
0139
3758
Giải 5
4528
9581
Giải 4
36026
07158
18897
61157
46835
22918
95836
35469
36734
52885
10633
10829
24695
59776
Giải 3
30464
41764
74316
30484
Giải 2
84514
52676
Giải 1
37947
28539
ĐB
833602
910585
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
41
30
Giải 7
602
283
Giải 6
7954
0452
9451
1903
8802
6278
Giải 5
3309
7985
Giải 4
35531
63739
02244
14931
47033
30008
45503
72864
15533
74462
46689
29324
42179
42307
Giải 3
08331
66824
64799
25215
Giải 2
09465
08018
Giải 1
34395
45504
ĐB
510486
625965
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
26
35
33
Giải 7
075
552
089
Giải 6
6529
4994
2031
1064
9112
5282
2086
6886
0276
Giải 5
8125
6597
6355
Giải 4
00881
28283
39371
00469
44942
42231
69087
71528
54299
95082
80776
05180
38924
95799
11404
14830
83191
86867
07499
45846
79509
Giải 3
85609
21199
89792
62169
72099
05013
Giải 2
19083
52454
47187
Giải 1
07406
73965
06377
ĐB
251881
017281
297517
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
90
90
Giải 7
417
709
Giải 6
3378
8867
8975
5539
8200
6544
Giải 5
2142
5997
Giải 4
74509
55621
79789
95627
66424
78246
25028
78281
75407
60182
83904
86718
58078
70634
Giải 3
18342
03037
79628
16901
Giải 2
56174
27961
Giải 1
96418
36807
ĐB
354816
313894
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
66
17
26
Giải 7
951
543
409
Giải 6
4842
1367
4781
1332
3344
9288
7395
7453
4777
Giải 5
6833
5448
6293
Giải 4
30031
18082
09837
01322
26908
97290
00499
40424
14614
98569
48075
86341
77037
86258
98094
45048
78582
55444
66527
52275
85591
Giải 3
07137
44532
78566
23455
98613
87915
Giải 2
13807
60240
36125
Giải 1
71854
22012
06851
ĐB
244743
572654
592241
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
39
08
Giải 7
388
270
Giải 6
5223
8819
6722
5062
9113
5400
Giải 5
9869
3486
Giải 4
89666
41333
84704
60943
61926
30391
87579
76870
51675
48779
07489
75159
92303
83901
Giải 3
65568
78615
11662
21743
Giải 2
11803
53813
Giải 1
90265
71588
ĐB
922500
431152
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1