• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 09:28:30 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
79
81
Giải 7
637
997
Giải 6
8815
5555
9995
0686
6749
4650
Giải 5
9936
3628
Giải 4
57239
06632
04776
88053
48565
42901
09601
80488
36133
24324
72929
67480
03772
48473
Giải 3
67338
29615
77108
08847
Giải 2
19636
51355
Giải 1
05368
85164
ĐB
891936
055790
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
44
26
Giải 7
921
207
Giải 6
8499
1108
6852
3539
8885
5122
Giải 5
2300
7693
Giải 4
87284
08954
97079
11750
83396
07029
60884
92199
39866
37819
37135
83906
06548
15655
Giải 3
63581
51145
83364
85382
Giải 2
61969
51735
Giải 1
53760
41885
ĐB
187087
982615
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
76
31
25
Giải 7
016
270
369
Giải 6
9463
2461
8030
7659
1238
3246
5721
8924
6865
Giải 5
4538
0727
8091
Giải 4
63561
97099
35509
09475
55774
60164
96631
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
Giải 3
90286
93488
97442
44273
68749
46936
Giải 2
74314
20862
74090
Giải 1
64156
19587
40888
ĐB
985953
658074
758055
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
53
84
Giải 7
861
246
Giải 6
1914
6392
4117
3985
7563
3523
Giải 5
8609
2812
Giải 4
85313
79252
40238
09772
59686
50451
99043
73952
84701
82089
54750
20186
69153
97271
Giải 3
49427
15664
42581
95646
Giải 2
00918
29752
Giải 1
88390
37375
ĐB
928264
496578
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
54
39
78
Giải 7
800
049
012
Giải 6
9129
9182
5160
9750
7064
8142
3540
2590
8064
Giải 5
1824
0122
4006
Giải 4
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
47546
33191
33577
66961
98129
44759
68933
81204
55656
85071
53223
68743
48687
63816
Giải 3
44563
57839
71512
55187
36176
86319
Giải 2
54743
20892
36630
Giải 1
86754
44758
42892
ĐB
583362
546154
574709
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
27
98
Giải 7
767
397
Giải 6
0747
0761
8864
3395
5604
2700
Giải 5
8089
6611
Giải 4
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
Giải 3
22117
87543
36095
95877
Giải 2
96579
76082
Giải 1
23491
80767
ĐB
182278
569760
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
32
16
Giải 7
307
759
Giải 6
9742
3034
1329
2749
7602
7680
Giải 5
1904
4158
Giải 4
80460
24658
44955
66575
93547
01987
25817
27254
52227
94976
11090
27294
25001
34120
Giải 3
84438
05807
16921
65696
Giải 2
78038
88693
Giải 1
21198
03070
ĐB
529473
914104
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1