• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:39:22 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
70
66
Giải 7
403
962
Giải 6
2699
6648
3837
2200
2549
0561
Giải 5
7922
8356
Giải 4
99003
96912
49969
12385
19166
77090
56887
80945
43892
84018
59478
33415
38482
11736
Giải 3
51534
88444
80078
12262
Giải 2
24722
24994
Giải 1
97820
77224
ĐB
54091
68655
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
71
06
Giải 7
949
958
Giải 6
6701
2549
1840
9751
5899
9571
Giải 5
9494
1779
Giải 4
65189
43251
34645
79111
82677
10910
58382
25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711
Giải 3
27165
60331
22654
27853
Giải 2
10963
40782
Giải 1
94028
80234
ĐB
84496
82710
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
47
93
Giải 7
087
952
Giải 6
1762
5763
5092
8284
2467
0848
Giải 5
9475
1111
Giải 4
78715
32379
88743
23535
17494
67160
45468
17631
36872
22561
69373
33164
59276
49008
Giải 3
91178
53475
98953
12816
Giải 2
82069
05584
Giải 1
75749
38056
ĐB
95980
69558
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
32
91
28
Giải 7
432
411
311
Giải 6
1013
7211
5231
9802
0722
4745
7224
4171
2422
Giải 5
8636
1525
8072
Giải 4
24706
13781
11795
36556
05096
59161
23313
50086
14077
15055
83836
59498
81081
79240
92176
83961
55086
58023
62346
78618
33330
Giải 3
59072
71278
81210
22280
51224
11590
Giải 2
10607
34783
21801
Giải 1
96609
64230
92488
ĐB
23618
30028
44557
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
85
90
Giải 7
502
775
Giải 6
4996
8597
9094
6764
3573
8828
Giải 5
7457
8248
Giải 4
33951
20891
41492
27221
17921
85027
03197
12897
01587
94435
54302
80052
52090
08389
Giải 3
09279
39460
99880
91127
Giải 2
15718
45293
Giải 1
46167
94926
ĐB
01945
91639
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
88
95
31
Giải 7
331
547
092
Giải 6
7813
3015
7098
8688
7911
3585
5268
2687
8081
Giải 5
0159
2544
6398
Giải 4
46950
60098
40836
53764
32889
97361
34066
99885
73127
24351
36635
08070
40780
54786
77577
98852
76847
34988
55795
04858
00263
Giải 3
54311
52404
49660
85500
76010
39669
Giải 2
93296
00502
73949
Giải 1
07864
46680
88905
ĐB
11354
32375
40183
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
72
94
Giải 7
454
661
Giải 6
8064
5102
9588
6550
9409
0023
Giải 5
5517
2328
Giải 4
11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155
02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248
Giải 3
81632
75423
67887
08882
Giải 2
73918
82168
Giải 1
49575
64918
ĐB
70123
97758
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1