• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:38:29 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
30
31
79
Giải 7
307
003
167
Giải 6
6713
5555
8403
6342
2913
4913
6870
7024
1929
Giải 5
5024
6028
9700
Giải 4
42622
51240
28549
58000
59504
04096
47350
82723
16659
92905
85351
20506
95601
11768
54619
70449
30829
55036
92384
78703
72366
Giải 3
83921
48023
01506
54806
07351
41097
Giải 2
01037
99634
15196
Giải 1
72685
31177
64614
ĐB
724393
588041
681520
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
87
03
Giải 7
703
733
Giải 6
2944
4644
5836
5015
8274
2880
Giải 5
5969
0442
Giải 4
08499
12073
74665
56878
18811
03744
67371
34181
11244
75094
71202
70041
71239
20224
Giải 3
24295
41285
62451
34029
Giải 2
57023
80964
Giải 1
92511
05834
ĐB
721940
010796
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
74
53
Giải 7
137
112
Giải 6
5667
9005
4097
2071
9199
5246
Giải 5
2618
7735
Giải 4
97127
34551
28279
51803
48877
64622
11747
09157
47079
51693
59928
69493
28177
22245
Giải 3
77712
94969
45605
16427
Giải 2
34055
09003
Giải 1
73245
71484
ĐB
001429
903041
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
83
92
Giải 7
140
035
Giải 6
8673
0990
6778
8915
9682
6481
Giải 5
8124
6604
Giải 4
79631
67052
09995
31697
06376
74356
50808
92596
34464
71288
45799
13196
84721
07923
Giải 3
98988
89239
22226
77517
Giải 2
79102
80974
Giải 1
61965
33490
ĐB
545365
836189
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
36
08
Giải 7
471
418
Giải 6
6962
5691
8914
2047
8475
0723
Giải 5
9068
0234
Giải 4
73826
94219
21952
40283
56408
57650
63069
90332
21737
40874
34528
04571
12942
45704
Giải 3
76077
49569
70124
19343
Giải 2
74386
46430
Giải 1
47229
47291
ĐB
760277
652824
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
19
54
24
Giải 7
866
155
259
Giải 6
8455
7426
9525
9664
2448
1446
7009
8705
2045
Giải 5
9879
7378
1219
Giải 4
56882
49763
61593
70139
50226
29212
15340
12748
20489
25291
37520
57819
86154
18824
53127
22872
16489
07408
73577
74445
82074
Giải 3
55088
50531
84250
48899
05885
41938
Giải 2
22231
09809
83593
Giải 1
84685
20114
77147
ĐB
763050
353291
706594
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
52
10
Giải 7
321
196
Giải 6
6228
4529
7444
1587
0581
6816
Giải 5
8998
6470
Giải 4
45647
19390
13879
09551
50406
27656
61274
24181
77859
56557
99750
26759
44434
10087
Giải 3
70480
09067
09971
58548
Giải 2
80810
88848
Giải 1
29985
60961
ĐB
023966
554129
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1