• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 06:58:00 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
50
12
Giải 7
642
351
Giải 6
1938
8928
7843
8334
7335
6546
Giải 5
3847
2762
Giải 4
35720
02067
81983
57693
56490
39905
53119
81902
00064
58891
06003
17405
17857
36821
Giải 3
21259
10168
58984
63555
Giải 2
77169
22201
Giải 1
33140
70242
ĐB
82137
69723
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
14
98
Giải 7
094
511
Giải 6
4769
3692
9125
3157
0458
5692
Giải 5
2132
9528
Giải 4
44044
69515
71441
32756
36784
17469
79956
95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221
Giải 3
68920
58319
28842
37304
Giải 2
13262
73654
Giải 1
34232
87566
ĐB
20445
26973
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
01
27
Giải 7
688
270
Giải 6
3620
0924
2120
5479
1907
0641
Giải 5
6797
9565
Giải 4
17178
88249
97619
04501
83339
01556
26302
33722
35842
97682
82275
41013
74953
99984
Giải 3
85716
44131
83414
22186
Giải 2
02367
90944
Giải 1
57106
84815
ĐB
24913
62869
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
16
82
15
Giải 7
240
173
892
Giải 6
0647
2024
5122
5764
5911
3703
0553
9370
1208
Giải 5
3785
3329
5841
Giải 4
06698
58915
52271
06454
45258
80089
70647
37949
02293
63817
05252
33359
99362
46508
46110
54804
14562
84718
75049
78755
67651
Giải 3
32964
35692
88071
91524
43585
13228
Giải 2
82792
68938
35693
Giải 1
12744
99971
47830
ĐB
81270
32496
17068
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
60
15
Giải 7
514
644
Giải 6
7738
1385
8864
3970
9243
4069
Giải 5
0517
2040
Giải 4
52529
69866
22693
50796
28198
71388
48712
99776
97080
79652
87167
26165
83809
76167
Giải 3
76718
21090
70588
72224
Giải 2
62396
29645
Giải 1
50176
19899
ĐB
70375
46086
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
17
44
60
Giải 7
527
314
486
Giải 6
9344
6569
1729
0009
9705
6482
7808
5319
7977
Giải 5
3209
5861
4223
Giải 4
52795
96700
94153
53928
07636
79145
32747
44080
16959
79074
30029
64101
65155
26307
46154
91523
66801
56012
52434
63886
36707
Giải 3
58604
29123
79705
87902
20531
87560
Giải 2
75861
35876
53098
Giải 1
07951
11739
96666
ĐB
13867
47773
32925
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
98
61
Giải 7
684
823
Giải 6
9780
0960
1505
6445
0695
7693
Giải 5
0937
8276
Giải 4
00233
16203
57998
79911
50548
19844
09364
21781
39769
85819
39803
90772
58559
89189
Giải 3
03559
51333
03030
42832
Giải 2
95246
74746
Giải 1
61324
55620
ĐB
13467
09469
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1