• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:39:04 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
71
06
Giải 7
949
958
Giải 6
6701
2549
1840
9751
5899
9571
Giải 5
9494
1779
Giải 4
65189
43251
34645
79111
82677
10910
58382
25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711
Giải 3
27165
60331
22654
27853
Giải 2
10963
40782
Giải 1
94028
80234
ĐB
84496
82710
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
47
93
Giải 7
087
952
Giải 6
1762
5763
5092
8284
2467
0848
Giải 5
9475
1111
Giải 4
78715
32379
88743
23535
17494
67160
45468
17631
36872
22561
69373
33164
59276
49008
Giải 3
91178
53475
98953
12816
Giải 2
82069
05584
Giải 1
75749
38056
ĐB
95980
69558
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
32
91
28
Giải 7
432
411
311
Giải 6
1013
7211
5231
9802
0722
4745
7224
4171
2422
Giải 5
8636
1525
8072
Giải 4
24706
13781
11795
36556
05096
59161
23313
50086
14077
15055
83836
59498
81081
79240
92176
83961
55086
58023
62346
78618
33330
Giải 3
59072
71278
81210
22280
51224
11590
Giải 2
10607
34783
21801
Giải 1
96609
64230
92488
ĐB
23618
30028
44557
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
85
90
Giải 7
502
775
Giải 6
4996
8597
9094
6764
3573
8828
Giải 5
7457
8248
Giải 4
33951
20891
41492
27221
17921
85027
03197
12897
01587
94435
54302
80052
52090
08389
Giải 3
09279
39460
99880
91127
Giải 2
15718
45293
Giải 1
46167
94926
ĐB
01945
91639
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
88
95
31
Giải 7
331
547
092
Giải 6
7813
3015
7098
8688
7911
3585
5268
2687
8081
Giải 5
0159
2544
6398
Giải 4
46950
60098
40836
53764
32889
97361
34066
99885
73127
24351
36635
08070
40780
54786
77577
98852
76847
34988
55795
04858
00263
Giải 3
54311
52404
49660
85500
76010
39669
Giải 2
93296
00502
73949
Giải 1
07864
46680
88905
ĐB
11354
32375
40183
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
72
94
Giải 7
454
661
Giải 6
8064
5102
9588
6550
9409
0023
Giải 5
5517
2328
Giải 4
11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155
02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248
Giải 3
81632
75423
67887
08882
Giải 2
73918
82168
Giải 1
49575
64918
ĐB
70123
97758
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
72
52
Giải 7
946
400
Giải 6
4952
5319
3335
8660
5560
6600
Giải 5
5235
9757
Giải 4
20953
71744
29776
17087
33687
18660
03881
85542
02422
57905
46869
62698
23903
88202
Giải 3
89900
55078
85435
54254
Giải 2
35039
99510
Giải 1
31904
27240
ĐB
25814
77420
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1