• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:39:53 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
37
81
20
Giải 7
825
287
078
Giải 6
9888
5661
3781
9357
1093
2318
9399
9903
4961
Giải 5
0139
3011
0102
Giải 4
25192
91790
87562
92078
11305
13123
54360
03391
57478
45505
71182
68418
94303
59966
93795
28382
22341
01397
22776
24573
10830
Giải 3
95883
99359
92000
50881
45614
57082
Giải 2
89052
84133
56156
Giải 1
88351
34400
18945
ĐB
06983
94412
57504
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
48
80
Giải 7
525
051
Giải 6
2724
7922
9038
9598
0492
0439
Giải 5
0098
7172
Giải 4
18979
07384
61515
89866
45275
79642
86285
85043
61099
22617
01516
76127
64025
51714
Giải 3
87471
94274
44089
30149
Giải 2
05484
79024
Giải 1
70021
99450
ĐB
37300
92909
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
76
69
41
Giải 7
802
091
978
Giải 6
3270
2719
6541
4338
2558
8351
0165
5708
4499
Giải 5
1768
1503
3573
Giải 4
84120
43777
50202
85567
38861
18692
44898
75081
04490
86771
90015
45365
93418
30579
82121
37894
05985
96641
37831
03363
54894
Giải 3
73625
12321
33827
62993
18725
17993
Giải 2
36156
99817
53296
Giải 1
58808
50274
39044
ĐB
513252
850230
260811
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
52
75
Giải 7
917
716
Giải 6
6898
0200
9251
6247
0529
4719
Giải 5
3567
9421
Giải 4
49295
00199
36040
56418
72134
94536
94146
44684
56820
93978
88011
87332
72151
55394
Giải 3
64824
53570
33755
41609
Giải 2
21928
05098
Giải 1
63946
55219
ĐB
564682
953599
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
18
05
Giải 7
441
064
Giải 6
5517
0299
6414
3923
1800
5277
Giải 5
4795
9329
Giải 4
53247
81237
38108
48517
70447
46027
97304
63053
16503
70109
37139
81672
55865
65308
Giải 3
88968
66159
20778
44457
Giải 2
18547
76110
Giải 1
25136
01707
ĐB
593275
801566
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
09
94
Giải 7
664
164
Giải 6
3523
0881
7916
0348
8701
5429
Giải 5
5652
2682
Giải 4
44438
83334
93012
39019
92402
46732
77303
90322
44374
54807
96802
36042
20269
87348
Giải 3
41364
24712
15187
87231
Giải 2
67297
07835
Giải 1
53503
06473
ĐB
095284
156091
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
37
50
Giải 7
708
099
Giải 6
8005
0073
7976
8813
9879
2888
Giải 5
8251
6786
Giải 4
66665
32764
35610
22274
24407
44562
17670
99071
23714
67744
14681
85342
11299
58273
Giải 3
45681
51374
02531
44734
Giải 2
44866
60408
Giải 1
23082
88005
ĐB
132750
962065
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1