• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 16:15:35 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
64
56
Giải 7
336
714
Giải 6
3412
2426
9111
0700
5995
1083
Giải 5
9938
6488
Giải 4
86815
09033
26114
45364
07041
44277
20598
95556
06445
54390
11510
38448
15593
65371
Giải 3
20026
37710
35966
48503
Giải 2
45718
31414
Giải 1
58920
05633
ĐB
775967
652292
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
42
15
Giải 7
151
109
Giải 6
6528
4253
2212
5576
0528
5206
Giải 5
3809
3793
Giải 4
04952
83361
38171
63139
81746
23947
20867
17374
93926
50914
98503
28461
03032
71879
Giải 3
72880
43668
91929
58004
Giải 2
71572
17045
Giải 1
33950
28414
ĐB
450064
140826
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
74
87
Giải 7
958
685
Giải 6
8026
4519
8096
2978
6284
1635
Giải 5
5403
8482
Giải 4
70447
30579
39340
61455
89635
37789
00123
27144
55362
49844
09735
77515
32377
59599
Giải 3
11219
02448
38721
11207
Giải 2
10277
95694
Giải 1
13452
43663
ĐB
055093
527923
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
87
85
52
Giải 7
227
024
623
Giải 6
0200
9428
5733
3106
7031
2701
3560
2755
1695
Giải 5
9621
8027
5700
Giải 4
45216
53396
00716
67158
03396
33642
57661
93251
93260
33054
06293
54701
66327
80898
23062
17873
42125
46679
24074
92701
03711
Giải 3
53537
79335
20259
36889
91184
71797
Giải 2
60773
83346
88209
Giải 1
79201
49174
06068
ĐB
992843
484131
866260
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
93
95
Giải 7
367
885
Giải 6
6142
5551
2116
9300
0061
1641
Giải 5
2523
0476
Giải 4
20827
56566
55153
15360
38166
88823
46154
84375
83705
19407
87636
74926
62068
58490
Giải 3
58981
42323
40588
98437
Giải 2
23439
05958
Giải 1
45879
95170
ĐB
675246
746641
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
46
23
96
Giải 7
683
729
513
Giải 6
3116
1296
5483
9141
5353
3547
4571
2509
7873
Giải 5
0797
3572
3826
Giải 4
69383
94208
20913
81782
98540
00144
60136
13220
28185
71215
68997
27890
04340
97334
06460
66672
70573
47586
26002
40685
95175
Giải 3
63215
54470
03816
94285
84122
47222
Giải 2
92704
68259
57795
Giải 1
70189
05398
46068
ĐB
249871
874926
534753
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
51
86
Giải 7
820
129
Giải 6
2155
7237
6987
0835
0198
4044
Giải 5
0342
2688
Giải 4
76379
80052
41089
12515
04262
27385
43833
88401
58547
61212
78794
25517
30352
47903
Giải 3
83079
92505
74545
24491
Giải 2
28842
21688
Giải 1
08046
08114
ĐB
916249
240427
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1