• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
90
90
Giải 7
417
709
Giải 6
3378
8867
8975
5539
8200
6544
Giải 5
2142
5997
Giải 4
74509
55621
79789
95627
66424
78246
25028
78281
75407
60182
83904
86718
58078
70634
Giải 3
18342
03037
79628
16901
Giải 2
56174
27961
Giải 1
96418
36807
ĐB
354816
313894
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
66
17
26
Giải 7
951
543
409
Giải 6
4842
1367
4781
1332
3344
9288
7395
7453
4777
Giải 5
6833
5448
6293
Giải 4
30031
18082
09837
01322
26908
97290
00499
40424
14614
98569
48075
86341
77037
86258
98094
45048
78582
55444
66527
52275
85591
Giải 3
07137
44532
78566
23455
98613
87915
Giải 2
13807
60240
36125
Giải 1
71854
22012
06851
ĐB
244743
572654
592241
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
39
08
Giải 7
388
270
Giải 6
5223
8819
6722
5062
9113
5400
Giải 5
9869
3486
Giải 4
89666
41333
84704
60943
61926
30391
87579
76870
51675
48779
07489
75159
92303
83901
Giải 3
65568
78615
11662
21743
Giải 2
11803
53813
Giải 1
90265
71588
ĐB
922500
431152
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
32
76
Giải 7
225
916
Giải 6
9881
1046
2134
4812
0827
4852
Giải 5
5976
3195
Giải 4
88653
44690
65608
94132
49800
61536
69060
89215
29990
51370
44124
42895
13923
24325
Giải 3
39985
51981
79198
60529
Giải 2
91732
22160
Giải 1
71410
84238
ĐB
027845
888870
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
69
53
Giải 7
812
810
Giải 6
8707
7975
7219
0009
8152
4422
Giải 5
7167
4458
Giải 4
61454
72115
35512
83325
23558
43085
13735
10892
68558
87751
88255
65222
99797
31446
Giải 3
36978
62560
10179
95294
Giải 2
96317
36721
Giải 1
93210
93627
ĐB
576572
632805
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
55
31
Giải 7
653
419
Giải 6
9630
5965
3837
7394
8588
5345
Giải 5
1877
9350
Giải 4
06239
47492
80330
93315
67534
92931
35586
95387
38300
28478
31766
11045
28091
69678
Giải 3
91524
40431
54485
84420
Giải 2
40136
09733
Giải 1
49720
39827
ĐB
496545
246793
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
59
40
16
Giải 7
373
327
358
Giải 6
7454
9867
7964
0984
3944
3459
5976
5259
4461
Giải 5
2418
2102
0505
Giải 4
99058
98084
24913
10764
79653
24987
78926
06775
78092
93365
89080
59413
10728
96243
49935
98791
75930
64439
46498
01324
61016
Giải 3
66862
78342
39914
41146
13191
93166
Giải 2
73035
03265
36216
Giải 1
74658
50750
21311
ĐB
055413
083998
878738
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1