• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 01:36:45 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGE11K5ĐL1K5
100N
16
00
74
200N
201
009
904
400N
9129
6904
4832
6653
4438
7647
7151
2792
2845
1TR
9856
1806
5254
3TR
98936
19236
56839
83618
59746
02553
52714
25469
05813
65391
79380
75247
34053
21468
92526
83531
64188
21319
65623
07535
01452
10TR
89558
45774
19857
32902
48558
35740
20TR
80967
25093
78280
30TR
64474
00060
64941
ĐB
302079
044219
541524
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
1E71K51K5K5T1
100N
74
13
35
40
200N
041
071
272
462
400N
1421
5285
0216
3460
5489
2776
5394
9186
4279
5289
1497
7657
1TR
6759
4373
3269
2487
3TR
19514
46897
38078
59289
24264
79740
73408
49952
71924
08448
85691
15283
78372
35550
74955
34268
51953
35054
22672
24502
94834
09519
01476
89602
70593
57160
66403
15545
10TR
14311
78200
31401
45943
60012
72450
07182
96532
20TR
23773
30764
80057
39514
30TR
88069
54461
21871
64934
ĐB
117764
868510
887652
141377
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0501KS0525TV05
100N
33
58
80
200N
134
410
705
400N
9481
7178
8939
7032
0498
5676
2821
8655
6373
1TR
2397
2017
2557
3TR
51890
59745
86537
09269
79470
73854
39479
29857
53155
12453
64699
80766
78602
37791
20511
02746
36269
32449
09182
00275
69479
10TR
27250
76452
15264
01632
38826
26600
20TR
74208
62644
91337
30TR
81180
49441
70425
ĐB
531573
002841
139733
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K4AG1K41K4
100N
09
02
16
200N
123
308
489
400N
4618
7770
1119
5583
4214
0946
8617
2667
0212
1TR
2115
4386
2040
3TR
04641
01745
24025
80896
57861
32844
99658
58907
30509
39810
89895
87013
76914
27239
27570
79992
12423
53784
52428
44158
81662
10TR
70899
49618
87982
84227
10782
28804
20TR
44982
80283
19979
30TR
14771
27560
73038
ĐB
889835
549843
862084
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
1K4K4T1K4T01
100N
42
82
37
200N
142
234
213
400N
6777
7781
6119
4310
5459
4386
4258
2212
1788
1TR
7570
0699
3359
3TR
89972
46352
44952
82909
89465
94674
65768
32200
02542
48069
62951
24168
56942
12953
48001
48248
82181
56495
45759
03350
67157
10TR
42040
94488
37000
23265
49131
54006
20TR
51987
19804
65808
30TR
96760
49445
56196
ĐB
304506
135778
945753
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K04T011DT01K4
100N
43
01
84
200N
062
451
534
400N
2541
3675
5201
6296
8468
2801
7680
4883
6945
1TR
1844
3698
3371
3TR
63528
53964
05784
25561
60415
39908
35501
86103
92121
22060
95013
31120
67976
02712
54194
19645
50514
45011
61527
14733
95205
10TR
69028
26059
59321
24657
95969
95105
20TR
28164
70634
27701
30TR
56135
47374
22322
ĐB
046975
036497
215828
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
1E2B04T01K4
100N
25
36
05
200N
638
796
130
400N
3121
8492
6990
3365
9801
5368
9668
7396
1705
1TR
9606
1591
7793
3TR
43311
24800
36797
29581
61282
61069
52795
19275
10008
72406
64060
86516
50362
22141
26453
14939
38225
36935
46728
09403
55853
10TR
68953
73706
40416
88440
42133
22993
20TR
41299
66099
63695
30TR
68225
17091
40087
ĐB
433604
213492
557814
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1