• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 07:46:22 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4E74K54K5K5T4
100N
89
83
08
77
200N
759
112
200
500
400N
0470
8099
7114
4876
3338
1271
8830
8604
3618
1446
7076
0547
1TR
4341
4746
3064
5903
3TR
80605
61869
57552
89089
51649
86454
56057
09929
74629
90367
72131
33691
69913
01467
03454
24857
18069
40699
97730
79343
05129
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
10TR
88005
73902
93436
11535
14306
99221
94748
61328
20TR
10214
57576
03636
69074
30TR
13291
49447
21988
73510
ĐB
569217
786206
456825
174367
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1804KS1825TV18
100N
14
74
94
200N
228
207
691
400N
2294
5773
8735
2602
4439
8175
2288
6960
4664
1TR
9613
9832
5936
3TR
85595
26153
48467
97629
54893
27236
79894
59046
35125
96315
29036
11714
16088
75722
07084
80470
01222
84470
18648
19791
09699
10TR
05395
29767
65079
87678
69140
18730
20TR
67710
94611
73756
30TR
57503
57903
51923
ĐB
379918
103444
284315
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
4K4AG4K44K4
100N
88
26
91
200N
145
105
082
400N
4829
0662
7468
8400
3954
7592
4832
5909
0119
1TR
8735
0502
7094
3TR
61745
52158
77931
35351
88354
76652
92526
58471
49318
52900
76944
31922
16721
71705
92733
09952
25522
88765
43215
36196
81726
10TR
63773
61679
42137
16542
98264
72171
20TR
85266
79823
38516
30TR
72061
53929
95790
ĐB
238925
278192
806454
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K4K4T4K4T04
100N
02
50
11
200N
458
025
044
400N
8036
2067
1025
0185
9201
1856
7400
9971
8064
1TR
0643
1625
3449
3TR
08650
73991
07358
14844
36465
18055
61334
99257
06922
35827
25473
15317
53246
71180
42880
06713
42488
99484
73408
08557
46678
10TR
11461
64242
20593
69521
36598
81527
20TR
87272
07916
96115
30TR
68551
78642
55430
ĐB
537848
185604
678381
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K17T44DT04K4
100N
67
74
23
200N
695
387
942
400N
2073
7988
2814
3556
6528
0182
2157
4516
1867
1TR
5241
8174
6677
3TR
10820
73097
37570
08361
75070
37065
42233
99929
77040
90596
09906
45501
16633
22846
10264
02234
41364
59972
21541
58817
22579
10TR
74115
05673
57258
67867
30415
04821
20TR
17122
50842
21748
30TR
66133
33753
11090
ĐB
665673
629966
606713
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
4E2B17T04K4
100N
96
95
35
200N
051
928
688
400N
9481
4724
2629
4802
4383
1753
5947
7112
6547
1TR
3103
1396
6655
3TR
10426
92763
95374
35951
28970
59848
56509
80674
84940
90385
83223
57393
09886
92752
58519
75603
94385
09785
56146
85261
71723
10TR
78837
99141
94178
07140
69160
72205
20TR
34163
30954
30647
30TR
81868
91298
27900
ĐB
604444
461528
283220
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD44K4ĐL4K4
100N
97
23
50
200N
087
644
861
400N
4479
3543
8957
0303
3152
3155
9463
3950
6731
1TR
0712
7383
4961
3TR
32537
95904
01573
95832
35453
23254
05755
55815
92156
58513
71959
95249
38896
86539
71277
82456
49314
67424
19944
75551
23860
10TR
49849
50343
20229
40254
63199
86096
20TR
35271
87048
19700
30TR
02541
68036
29491
ĐB
581115
124688
243711
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1