• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 06:36:46 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K13T33ET03K5
100N
56
68
31
200N
411
439
260
400N
5461
2014
5536
3316
5057
0433
7571
2548
7191
1TR
2183
8089
8361
3TR
68963
43783
82898
94778
80454
97133
36293
32130
11868
02260
78474
00636
01506
88960
63047
03739
93735
58697
90725
11828
97666
10TR
28003
59210
48516
59477
22506
59131
20TR
50367
38523
63821
30TR
96907
69616
13111
ĐB
773169
675302
660365
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3E2B13T03K4
100N
42
17
97
200N
792
189
700
400N
1592
9564
4915
3731
0941
3553
0097
5660
3261
1TR
3286
5627
4772
3TR
75722
10442
34521
76139
12967
45815
42846
51969
76606
30733
26544
13077
97837
56904
48925
25931
24701
24132
89130
15792
63046
10TR
61548
26706
91430
58443
06075
87230
20TR
17008
90554
20323
30TR
20252
13538
34586
ĐB
516341
430493
014317
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD33K4ĐL3K4
100N
97
89
99
200N
722
715
075
400N
8960
3909
8152
0218
7963
0315
7484
8662
9283
1TR
7473
8423
2579
3TR
91235
58574
53040
33036
94800
22567
48386
17031
09940
45826
22382
20261
91587
39742
62240
52259
76269
57117
05315
54437
86935
10TR
84265
33129
67848
12212
98966
68485
20TR
20986
99569
62918
30TR
83952
35799
31021
ĐB
492922
325137
926722
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
3D73K43K4K4T3
100N
17
59
62
72
200N
097
939
264
776
400N
3736
3656
8964
7909
1107
0967
0887
8745
0728
9768
8612
8037
1TR
4289
3345
1897
0550
3TR
80098
26854
53136
32813
33760
47468
16861
96999
79347
42714
68439
12642
69035
95265
22002
53409
44314
16269
45740
38426
08278
71138
17993
34226
70589
57120
27002
81297
10TR
90617
08776
00117
71941
67916
63480
65463
72610
20TR
39021
16434
48328
63961
30TR
06443
85917
88578
72071
ĐB
809867
999369
815115
271305
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1303KS1325TV13
100N
62
58
80
200N
258
038
284
400N
6023
5768
4765
5506
8380
8872
3691
8750
0126
1TR
0824
0224
1956
3TR
79774
46642
77490
18335
76654
23964
75609
63631
29260
85853
18714
97553
29478
93509
30700
10652
26523
75830
65288
12005
13351
10TR
01914
99976
63062
24543
73682
87495
20TR
76411
19237
81758
30TR
58700
52108
65534
ĐB
513746
098018
089311
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K4AG3K43K4
100N
85
97
78
200N
884
065
044
400N
6322
3407
7576
4176
7120
7753
1162
9917
1575
1TR
2091
6065
3148
3TR
47373
31309
61692
06447
91036
67130
61716
59022
24317
34707
19642
95920
63364
75615
45484
00541
42009
62740
07078
55353
27578
10TR
72985
13360
37492
84370
78496
59099
20TR
80403
69496
23744
30TR
36357
92702
68313
ĐB
319312
104866
361063
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K4K4T3K4T03
100N
54
21
83
200N
296
237
862
400N
1959
7420
0382
3091
5741
3522
6949
9413
3088
1TR
6217
6471
3397
3TR
07744
76539
75818
71502
36384
72286
43025
96324
16453
08077
16088
44274
73556
19827
23065
35790
32127
90747
33434
75478
18099
10TR
51301
61169
45712
85556
38678
12132
20TR
04913
71819
69347
30TR
12308
98257
71403
ĐB
004283
400336
433688
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1