• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD22K4ĐL2K4
100N
29
46
52
200N
304
977
363
400N
2390
1896
7718
6831
0979
3747
2197
5156
0567
1TR
3256
4093
7694
3TR
00131
48377
34991
95921
76635
91863
69861
56849
81237
28790
07019
75795
81964
46803
51004
23873
30857
50179
09404
74977
05588
10TR
06649
32899
94706
07658
81423
90173
20TR
25006
70827
77541
30TR
14989
85625
36536
ĐB
237105
087376
739296
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
2D72K42K4K4T2
100N
74
13
32
06
200N
432
487
938
539
400N
3393
4098
9548
9408
4900
0045
7737
2370
4946
2086
8763
0215
1TR
8473
2057
2453
7841
3TR
42310
17528
02481
97059
95398
73008
62297
37059
23751
06782
03173
03574
88656
90534
95468
88767
55450
13553
70534
23011
91433
49712
34473
99567
08794
83946
45609
88830
10TR
52498
06612
07234
35564
52269
96286
95993
01613
20TR
93378
38171
58640
88775
30TR
37522
10078
61986
60988
ĐB
971897
276080
216841
636310
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0902KS0925TV09
100N
10
32
06
200N
157
336
519
400N
9926
0764
0977
0226
9203
7312
3455
8304
0048
1TR
5641
4958
0572
3TR
97688
10386
62668
40868
26096
02572
67876
14240
15780
44463
71685
14682
08243
28172
29433
10696
26781
53918
64917
82769
65641
10TR
58761
80112
11239
22330
61653
40071
20TR
43814
83488
13717
30TR
75303
85488
18726
ĐB
237003
285984
157265
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K4AG2K42K4
100N
63
74
82
200N
361
399
399
400N
8838
0763
7283
9427
5438
5082
0090
9465
9343
1TR
2107
1448
2144
3TR
63229
16033
00929
94381
11185
33274
97236
57713
84461
09336
85409
25806
70170
45570
83104
71833
05202
98094
27990
80426
24221
10TR
91039
14334
14615
84199
52771
72193
20TR
04652
64478
55471
30TR
57684
05395
46553
ĐB
485840
435576
049795
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
2K4K4T2K4T02
100N
55
62
82
200N
986
235
744
400N
3246
1680
3723
9942
8863
6342
7591
7266
4189
1TR
4875
7768
1116
3TR
10240
11237
30731
84617
81574
04314
36629
15328
41002
02886
26378
72256
51975
73418
38221
53516
43706
87411
34218
98613
13683
10TR
09310
29657
80673
78054
17708
55776
20TR
66811
05521
75397
30TR
31164
32846
49991
ĐB
418866
560476
675136
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K08T022DT02K4
100N
76
77
93
200N
730
183
772
400N
0222
0816
6353
2031
1933
6979
2641
8500
6625
1TR
5229
1783
3008
3TR
00577
65673
31405
31359
69988
26709
19816
87422
65136
01350
41554
39873
53690
01455
37253
43553
71381
39898
24687
62256
65871
10TR
85248
62815
53122
30175
77650
36151
20TR
61352
21330
11262
30TR
32379
25231
58149
ĐB
678380
693913
086059
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2D2B08T02K4
100N
04
76
07
200N
422
315
351
400N
3534
4760
2356
3234
8341
6704
5278
1014
0333
1TR
9036
0849
4795
3TR
11126
05393
94680
08774
30917
79534
71307
41385
19037
81429
36737
20940
32479
25673
77558
13562
78320
84490
32163
63940
48450
10TR
77884
41241
34539
61124
74630
25063
20TR
54565
77469
40282
30TR
43272
18700
66655
ĐB
672067
552890
910758
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1