• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 08:39:18 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
12D712K412K4K4T12
100N
35
84
58
00
200N
490
062
689
353
400N
8282
0341
8420
6851
6479
7077
9016
6149
2909
8454
7621
9063
1TR
7330
0316
5474
6049
3TR
67479
56236
31786
30302
55074
76259
24152
03553
07804
07201
35224
92743
54999
02125
45667
66334
30393
52327
91683
50254
34365
02710
03004
61964
45002
31179
04467
73944
10TR
62425
75391
90821
51619
64442
48757
93283
80529
20TR
19273
23052
15180
48482
30TR
10053
09603
10592
78156
ĐB
247945
756160
403811
717798
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
36VL5212KS5224TV52
100N
11
93
36
200N
852
643
594
400N
3595
0983
8552
4496
9563
6565
4377
5452
9101
1TR
3731
3155
0653
3TR
22239
91745
26328
45463
38066
98246
23061
14529
33555
90336
92565
08945
54866
89434
35444
69360
32303
64488
73169
59995
59846
10TR
29348
50556
76293
72715
72682
73012
20TR
92093
03791
33760
30TR
80801
94846
21167
ĐB
722997
555886
193636
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K4AG12K412K4
100N
90
14
74
200N
134
058
928
400N
0879
8082
9906
2254
7035
5005
0767
7215
1807
1TR
7744
7260
9328
3TR
57041
98491
50615
46774
72652
97985
38472
08196
46634
08877
75898
22082
76075
86131
52956
68033
81000
81649
82051
51548
74205
10TR
42396
40248
82707
03223
68349
70589
20TR
80695
93655
21382
30TR
79031
00345
02457
ĐB
172556
836603
122424
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K4K4T12K4T12
100N
18
40
95
200N
820
408
541
400N
3297
2642
6956
3413
4428
3527
8655
7065
2999
1TR
5414
1200
1556
3TR
08184
98665
12515
52496
68986
81818
72900
10455
20833
51895
55889
47692
90931
49763
41654
37406
43316
10340
80309
92632
61901
10TR
95079
09899
72448
35356
04771
97957
20TR
92979
76216
48661
30TR
26712
73046
61950
ĐB
506118
544147
747086
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K51T1212DT12K4
100N
58
84
38
200N
347
954
953
400N
7560
1067
9951
0909
4005
5250
4077
9343
9480
1TR
8308
3095
4409
3TR
89696
34592
39932
26629
81518
52771
39636
10077
40958
61356
16472
54586
97933
02161
64098
02373
68322
21974
97296
47904
86819
10TR
91520
52616
73212
23621
06849
85818
20TR
97568
96454
85666
30TR
96225
32310
63413
ĐB
422231
357576
998778
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
12D2A52T12K3
100N
91
16
75
200N
478
051
720
400N
5710
2037
4581
5992
4898
2123
4023
8650
2638
1TR
3796
9917
7035
3TR
70194
80776
87662
67667
92682
59807
17352
13065
12412
46827
01425
04783
20034
67456
32215
26386
25991
19716
69404
08515
41374
10TR
46433
09396
63823
51225
74031
95908
20TR
35201
87443
94145
30TR
14754
94154
11454
ĐB
413152
720511
701029
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG12C12K3ĐL12K3
100N
58
55
80
200N
147
489
454
400N
0368
3958
9816
7531
6628
3675
8388
0524
5441
1TR
5015
5703
5113
3TR
71592
95052
95202
66743
57401
49418
89228
17556
64774
06798
45019
06439
48497
09332
52556
49235
10492
89697
14171
40697
48854
10TR
22471
46271
83216
22694
54916
43403
20TR
36900
45600
54719
30TR
51819
53315
47091
ĐB
912927
044752
445152
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1