• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 12:59:03 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
3D73K43K4K4T3
100N
17
59
62
72
200N
097
939
264
776
400N
3736
3656
8964
7909
1107
0967
0887
8745
0728
9768
8612
8037
1TR
4289
3345
1897
0550
3TR
80098
26854
53136
32813
33760
47468
16861
96999
79347
42714
68439
12642
69035
95265
22002
53409
44314
16269
45740
38426
08278
71138
17993
34226
70589
57120
27002
81297
10TR
90617
08776
00117
71941
67916
63480
65463
72610
20TR
39021
16434
48328
63961
30TR
06443
85917
88578
72071
ĐB
809867
999369
815115
271305
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1303KS1325TV13
100N
62
58
80
200N
258
038
284
400N
6023
5768
4765
5506
8380
8872
3691
8750
0126
1TR
0824
0224
1956
3TR
79774
46642
77490
18335
76654
23964
75609
63631
29260
85853
18714
97553
29478
93509
30700
10652
26523
75830
65288
12005
13351
10TR
01914
99976
63062
24543
73682
87495
20TR
76411
19237
81758
30TR
58700
52108
65534
ĐB
513746
098018
089311
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K4AG3K43K4
100N
85
97
78
200N
884
065
044
400N
6322
3407
7576
4176
7120
7753
1162
9917
1575
1TR
2091
6065
3148
3TR
47373
31309
61692
06447
91036
67130
61716
59022
24317
34707
19642
95920
63364
75615
45484
00541
42009
62740
07078
55353
27578
10TR
72985
13360
37492
84370
78496
59099
20TR
80403
69496
23744
30TR
36357
92702
68313
ĐB
319312
104866
361063
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K4K4T3K4T03
100N
54
21
83
200N
296
237
862
400N
1959
7420
0382
3091
5741
3522
6949
9413
3088
1TR
6217
6471
3397
3TR
07744
76539
75818
71502
36384
72286
43025
96324
16453
08077
16088
44274
73556
19827
23065
35790
32127
90747
33434
75478
18099
10TR
51301
61169
45712
85556
38678
12132
20TR
04913
71819
69347
30TR
12308
98257
71403
ĐB
004283
400336
433688
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K12T33DT03K4
100N
23
06
01
200N
996
985
722
400N
1945
1740
5787
7741
6033
7235
6110
5193
5687
1TR
5114
6764
0330
3TR
37471
74451
91104
81109
23847
28428
42139
10880
19859
61968
78553
59695
91612
28862
02859
36456
47994
66237
81958
28137
78966
10TR
26441
93448
55120
92648
99880
87923
20TR
69649
71516
08747
30TR
33628
08406
09446
ĐB
228976
892199
725878
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3D2B12T03K3
100N
79
05
55
200N
011
891
459
400N
7358
2369
9698
2790
7234
9850
5387
2971
1759
1TR
7036
4903
8629
3TR
84933
90085
53519
06156
43180
92698
79881
44092
52652
18576
59471
10196
21377
00493
24445
43659
77244
08274
52727
38812
76229
10TR
38794
55191
26047
06163
00425
24979
20TR
94388
42559
23346
30TR
00354
83835
50409
ĐB
838491
616390
368839
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC33K3ĐL3K3
100N
53
38
37
200N
445
431
484
400N
2415
3203
6472
2300
0865
5933
8814
6409
3304
1TR
5330
8303
8344
3TR
04411
64153
17139
79296
92498
23742
69731
68505
04362
85954
56886
84896
30863
01135
17567
28890
12553
34451
03613
67937
02740
10TR
54400
65940
87694
13398
57998
41231
20TR
63479
42046
75471
30TR
23778
64031
07444
ĐB
912939
118805
446368
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1