• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 02:05:06 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
8K4AG-8K48K4
100N
88
06
90
200N
090
302
979
400N
3899
1948
1951
1511
3887
8664
3319
0625
0870
1TR
6827
8023
5106
3TR
09612
06879
60338
41976
95689
51881
17097
22375
37633
02721
11543
08487
01401
13243
45585
08346
52965
39415
21139
93580
22420
10TR
19009
69388
40739
50921
47860
52033
20TR
22818
73321
50812
30TR
14748
06666
14370
ĐB
949708
740181
462547
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K4K4T8K4T08
100N
17
04
81
200N
662
895
183
400N
2940
5290
5661
4929
3258
8165
6510
6439
5573
1TR
7616
4051
3017
3TR
09437
58517
11536
14031
14278
89676
88615
28187
09090
66740
99327
41531
72194
37453
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
10TR
00757
74691
42846
00389
80565
84039
20TR
73570
49579
47366
30TR
78145
79398
83051
ĐB
802595
746596
364225
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K34-T88DT08K4
100N
69
50
07
200N
170
592
284
400N
3974
5234
0660
0200
0253
0786
0873
8762
8319
1TR
3200
0891
3581
3TR
29125
14676
57500
75693
49948
68123
15332
96532
12111
27264
27964
26843
24097
95955
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
10TR
56768
89659
29878
17066
25877
97461
20TR
71699
22209
25213
30TR
29742
36793
68647
ĐB
480386
982419
462239
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8D2B34T08K4
100N
41
06
16
200N
365
763
687
400N
6182
1930
5948
3300
1620
8593
6628
7773
8057
1TR
5377
3318
6886
3TR
91907
81044
90409
74566
47166
21349
17342
63847
24862
64937
51428
42990
79602
42704
79600
38311
14632
17814
85412
20074
02009
10TR
96114
79141
40621
42464
92143
65634
20TR
11061
82901
78199
30TR
31496
23680
58966
ĐB
764485
088358
774518
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C88K3ĐL8K3
100N
54
23
00
200N
847
868
693
400N
4201
4669
5295
1084
7796
7169
2828
3061
6927
1TR
8112
7868
4864
3TR
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
96169
74433
58432
28172
62883
48098
42813
10TR
28660
99599
30372
39331
41671
92298
20TR
47613
58914
96247
30TR
02012
86606
87467
ĐB
322001
555585
116351
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
8C78K3M8K3K3T8
100N
36
54
53
48
200N
392
435
557
152
400N
8566
8351
6120
9105
0948
6521
3639
8431
9433
0144
5118
5066
1TR
4659
6942
2338
3692
3TR
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
03596
12603
64923
53704
77587
51501
44298
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
10TR
70638
92687
83855
32352
02473
44640
21662
52035
20TR
19003
79572
33199
81259
30TR
31703
51485
46231
39909
ĐB
425358
648756
118403
475896
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3408KS3425TV34
100N
11
46
97
200N
403
978
186
400N
5864
7097
3713
9375
2938
4047
1384
7149
2662
1TR
9799
8110
4046
3TR
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
77909
11260
73131
13946
33080
37645
20TR
14339
54360
57944
30TR
21084
24565
88678
ĐB
296368
219563
581400
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1