• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
9D79K4M9K4K3T9
100N
99
56
13
33
200N
389
402
278
029
400N
2167
0488
1266
5704
3866
1787
1413
8386
9491
6716
3877
2257
1TR
3775
0246
4353
0786
3TR
56355
95709
42986
02800
72284
84172
14349
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
33057
58404
32207
92897
79393
51754
78966
66037
79520
16876
47216
31274
14562
76737
10TR
34231
23377
12750
12839
66209
49054
30431
13621
20TR
55306
98650
68489
60684
30TR
89452
59329
47929
07856
ĐB
305240
036497
249596
636753
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3909KS3925TV39
100N
92
00
80
200N
595
102
733
400N
6172
3015
7748
3637
7248
9419
6261
8820
7908
1TR
0671
6835
1631
3TR
13228
60715
57423
53598
45775
69886
98517
27875
21869
93590
59053
77968
89154
18259
02627
01358
55967
66998
57871
96777
80875
10TR
74650
25692
81476
75757
01176
83636
20TR
10846
69189
71688
30TR
16993
85927
12122
ĐB
167261
928389
016615
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K4AG-9K49K4
100N
11
66
74
200N
761
442
714
400N
2780
7958
3669
8326
4946
9771
6481
3854
3391
1TR
4456
3664
1218
3TR
38567
53738
42387
63172
45244
15056
94511
82129
59693
89831
49160
73532
98546
18801
83108
61472
88374
27660
14681
75004
46817
10TR
96013
43659
23837
57328
25703
36987
20TR
26720
68875
77694
30TR
02164
68998
88815
ĐB
195160
761738
052191
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K3K3T9K3T09
100N
08
96
57
200N
806
585
887
400N
0385
9715
4292
1160
0486
5002
5324
3442
9514
1TR
7031
5784
8188
3TR
11639
08487
06487
64735
56133
95358
19908
87938
90338
97307
02821
18475
68299
85988
29157
67264
48801
41948
90297
58086
41614
10TR
20884
01429
02319
59667
53938
12791
20TR
40002
20193
47632
30TR
94876
11737
40344
ĐB
569496
103939
753318
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K38-T99CT09K3
100N
99
69
61
200N
500
451
509
400N
1130
3097
2010
2991
2098
1383
1294
7421
9472
1TR
4109
7189
4737
3TR
25277
02286
72067
53767
28216
02749
13700
21587
92658
34993
72159
32055
13760
56910
37764
43810
35052
39215
83279
27065
73554
10TR
02926
84378
02365
87582
67387
49735
20TR
72069
82286
25296
30TR
93375
94440
57202
ĐB
860083
889824
598185
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9D2B38T09K3
100N
68
12
91
200N
139
801
313
400N
5353
6432
9971
1799
1295
7257
7681
9346
7062
1TR
1589
9635
7926
3TR
71743
40048
58185
02899
29125
66190
29692
80856
28301
31379
31933
74800
70072
38636
21379
89101
10184
92934
07381
79952
22584
10TR
13873
43671
43400
69240
25133
01881
20TR
61491
67410
70284
30TR
51614
82686
80106
ĐB
261258
139829
549337
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C99K3ĐL9K3
100N
81
37
44
200N
378
927
942
400N
7299
1671
2225
0183
5450
1750
1528
3626
9726
1TR
7521
0820
3609
3TR
48689
27958
25963
34424
67561
25824
36269
18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272
89687
50108
40370
31062
75559
82426
71502
10TR
64116
85470
17866
00031
71784
10715
20TR
81388
76932
63815
30TR
77137
38891
64649
ĐB
483175
568129
749011
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1