• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K4K4T12K4T12
100N
18
40
95
200N
820
408
541
400N
3297
2642
6956
3413
4428
3527
8655
7065
2999
1TR
5414
1200
1556
3TR
08184
98665
12515
52496
68986
81818
72900
10455
20833
51895
55889
47692
90931
49763
41654
37406
43316
10340
80309
92632
61901
10TR
95079
09899
72448
35356
04771
97957
20TR
92979
76216
48661
30TR
26712
73046
61950
ĐB
506118
544147
747086
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K51T1212DT12K4
100N
58
84
38
200N
347
954
953
400N
7560
1067
9951
0909
4005
5250
4077
9343
9480
1TR
8308
3095
4409
3TR
89696
34592
39932
26629
81518
52771
39636
10077
40958
61356
16472
54586
97933
02161
64098
02373
68322
21974
97296
47904
86819
10TR
91520
52616
73212
23621
06849
85818
20TR
97568
96454
85666
30TR
96225
32310
63413
ĐB
422231
357576
998778
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
12D2A52T12K3
100N
91
16
75
200N
478
051
720
400N
5710
2037
4581
5992
4898
2123
4023
8650
2638
1TR
3796
9917
7035
3TR
70194
80776
87662
67667
92682
59807
17352
13065
12412
46827
01425
04783
20034
67456
32215
26386
25991
19716
69404
08515
41374
10TR
46433
09396
63823
51225
74031
95908
20TR
35201
87443
94145
30TR
14754
94154
11454
ĐB
413152
720511
701029
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG12C12K3ĐL12K3
100N
58
55
80
200N
147
489
454
400N
0368
3958
9816
7531
6628
3675
8388
0524
5441
1TR
5015
5703
5113
3TR
71592
95052
95202
66743
57401
49418
89228
17556
64774
06798
45019
06439
48497
09332
52556
49235
10492
89697
14171
40697
48854
10TR
22471
46271
83216
22694
54916
43403
20TR
36900
45600
54719
30TR
51819
53315
47091
ĐB
912927
044752
445152
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
12C712K312K3K3T12
100N
03
49
77
49
200N
640
048
430
513
400N
6034
2316
2732
9938
4989
0672
6801
2885
8799
2830
6273
0656
1TR
1389
2562
0129
8266
3TR
67609
38893
60642
39720
42216
86758
86844
49210
83814
70761
52038
74841
29554
67412
28697
04843
38903
90005
56770
07522
83654
52461
82585
29400
10377
93028
54267
60337
10TR
40889
90921
44579
70777
27606
10064
17459
78753
20TR
63083
83251
61671
91545
30TR
88148
59315
06113
45863
ĐB
529027
160367
357291
447193
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
36VL5112KS5124TV51
100N
03
82
09
200N
683
164
319
400N
3756
0573
5579
8330
5820
4599
7859
7852
6270
1TR
9544
7055
1659
3TR
12956
34480
16591
78980
41686
35347
65693
64128
89119
64232
94969
90438
74702
78354
65639
72326
15123
59331
60142
90600
99098
10TR
87140
14604
01906
76493
89620
53258
20TR
68260
43089
47198
30TR
09087
89925
89835
ĐB
589155
902915
915482
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K3AG12K312K3
100N
69
48
96
200N
927
226
959
400N
4678
7390
4444
6960
0370
3931
8696
8970
8283
1TR
1995
7945
2780
3TR
53605
61324
17301
49810
06633
23133
93489
53760
72936
21229
28857
25624
16070
76213
42231
71563
24780
57165
80666
93267
38821
10TR
07669
55665
93635
21528
39963
39933
20TR
21919
32968
85907
30TR
71107
07899
28318
ĐB
494900
588386
543870
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1