• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
7D77K4M7K4K4T7
100N
70
53
59
05
200N
163
180
693
951
400N
4506
2814
7417
9319
5956
5485
1519
9561
7161
1070
0301
5205
1TR
7625
0900
3682
8823
3TR
25820
03111
62000
00264
54662
84202
01747
91813
73851
80852
06675
69372
52678
75608
95306
76450
84178
24581
63085
48130
53436
52539
21393
12379
94933
89458
33814
75350
10TR
08710
83732
07883
34444
06869
87824
21289
94386
20TR
54245
47191
74499
31308
30TR
57350
17224
70021
76611
ĐB
262669
968281
141516
048901
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3007KS3025TV30
100N
00
68
09
200N
343
485
544
400N
2857
4436
5662
9313
0589
6158
3863
0629
0707
1TR
3997
5496
2946
3TR
39698
22139
73625
03133
02806
00733
18837
36594
50763
95575
56576
86541
29998
47183
72785
62836
89596
46405
79299
64574
37165
10TR
18745
99166
41845
97811
25811
64095
20TR
94239
91311
00848
30TR
74062
10081
30641
ĐB
811156
757585
647400
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
7K3AG7K37K3
100N
29
95
21
200N
456
218
966
400N
2719
6398
6242
0178
6153
3223
9874
9995
1724
1TR
4299
1199
7570
3TR
37077
05124
72226
21511
43003
77493
81026
36367
56783
81178
54798
18285
63204
22051
30589
24167
20333
37470
29985
09194
97012
10TR
29211
14702
77165
68958
84632
53009
20TR
16514
04493
57796
30TR
78258
93853
43331
ĐB
455375
487123
995147
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
7K3K3T7K3T07
100N
31
25
36
200N
788
838
322
400N
7005
5554
2471
1029
7139
4715
3609
5680
6441
1TR
5782
6213
9742
3TR
97412
73737
95507
01671
93362
59730
23441
31232
49932
96315
95621
93480
99346
95788
61726
74702
89797
98422
34042
03771
73928
10TR
69717
22050
34823
23974
51201
44782
20TR
86339
97991
23437
30TR
31941
88238
17936
ĐB
639570
057544
152161
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K29T77CT07K3
100N
93
37
74
200N
828
250
518
400N
9367
9108
2632
2858
9769
9808
7903
1812
7344
1TR
4274
1738
5631
3TR
73014
18441
25315
46516
52084
21320
10738
61792
95303
49409
90628
26068
91984
44717
25786
59612
24769
51020
33552
55889
33450
10TR
49162
06527
18153
78712
18255
43016
20TR
95979
77603
34152
30TR
78587
67473
90561
ĐB
349742
242368
266502
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7D2B29T07K3
100N
79
01
95
200N
769
015
786
400N
9085
7687
1281
0986
3958
8076
0710
6148
6775
1TR
5444
4410
3298
3TR
32738
87181
69957
64381
27638
54964
75413
65423
66254
56186
98409
60559
68453
32326
11236
22796
85362
13891
88738
07168
87719
10TR
66306
55246
92525
88207
57610
76131
20TR
42113
04400
73846
30TR
91495
50519
55284
ĐB
991099
966529
364569
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC77K3ĐL7K3
100N
34
31
33
200N
456
950
124
400N
3670
2530
6776
4881
9005
1763
5615
3768
5186
1TR
4116
9713
9666
3TR
23028
29022
60222
28881
90418
97783
83332
27473
28554
28868
78274
51229
84670
59901
76891
03017
69189
46451
12770
56304
14730
10TR
84023
54693
08376
33016
81227
40052
20TR
38140
72032
37509
30TR
30976
47725
61952
ĐB
146118
403080
952851
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1