• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 09:36:02 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K08T022DT02K4
100N
76
77
93
200N
730
183
772
400N
0222
0816
6353
2031
1933
6979
2641
8500
6625
1TR
5229
1783
3008
3TR
00577
65673
31405
31359
69988
26709
19816
87422
65136
01350
41554
39873
53690
01455
37253
43553
71381
39898
24687
62256
65871
10TR
85248
62815
53122
30175
77650
36151
20TR
61352
21330
11262
30TR
32379
25231
58149
ĐB
678380
693913
086059
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2D2B08T02K4
100N
04
76
07
200N
422
315
351
400N
3534
4760
2356
3234
8341
6704
5278
1014
0333
1TR
9036
0849
4795
3TR
11126
05393
94680
08774
30917
79534
71307
41385
19037
81429
36737
20940
32479
25673
77558
13562
78320
84490
32163
63940
48450
10TR
77884
41241
34539
61124
74630
25063
20TR
54565
77469
40282
30TR
43272
18700
66655
ĐB
672067
552890
910758
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC22K3ĐL2K3
100N
36
22
38
200N
519
004
161
400N
7031
9246
9949
0747
6435
7551
0066
9507
3010
1TR
2938
0855
9846
3TR
89314
95653
53556
76597
10548
31145
95047
75322
11088
09835
25042
74557
72339
87545
72841
03272
89114
56494
86622
83212
23375
10TR
46442
88692
26196
73867
43817
09884
20TR
25217
72947
60475
30TR
17307
03044
63676
ĐB
090147
157583
080969
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
2C72K32K3K3T2
100N
47
84
68
51
200N
022
261
650
602
400N
4327
3111
4094
8084
2205
9004
9182
9137
9683
8276
0607
0095
1TR
3627
3395
1695
8007
3TR
89466
62247
63229
04373
60141
97390
86024
08211
07910
96596
54376
72097
62451
17231
04828
77582
87222
10825
34033
69776
09061
85138
62526
41719
19778
53381
69356
61780
10TR
84860
78613
47303
72157
73379
11617
98576
75497
20TR
47980
09035
46112
80791
30TR
02038
67821
62137
04233
ĐB
931369
776174
446798
692867
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0802KS0825TV08
100N
82
42
85
200N
803
954
211
400N
9045
9912
9844
1941
7295
6627
6747
2888
8911
1TR
5190
5045
1195
3TR
50603
80850
60215
66013
43195
54544
11046
58619
49297
57155
33553
71940
61896
13608
22140
13687
36214
10729
07268
38125
75035
10TR
08555
45205
61759
31500
23921
75389
20TR
23278
89412
42821
30TR
83072
79515
11066
ĐB
259342
199368
255978
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K3AG2K32K3
100N
88
32
48
200N
022
668
015
400N
0411
8217
8806
2448
3415
5522
7800
6327
5289
1TR
7988
2117
8354
3TR
99083
20469
04622
33324
00165
25797
15254
98331
35282
37560
44511
73901
57940
15332
29760
86459
04534
41780
65179
86422
73534
10TR
41008
03835
86534
00841
68018
01794
20TR
86761
18472
49150
30TR
45670
08917
43460
ĐB
133661
513715
746337
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
2K3K3T2K3T02
100N
73
31
17
200N
664
940
209
400N
7878
7831
8452
3657
7292
7022
3141
5080
9647
1TR
3817
5921
9347
3TR
48249
67956
28641
30217
20479
55150
73796
19956
19921
39172
44433
68326
00379
10677
09083
22816
09974
71310
72512
57525
08761
10TR
80436
59431
70853
67551
39353
89379
20TR
11784
73335
03318
30TR
06224
81060
18857
ĐB
388696
213267
678024
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1