• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 04:12:13 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
1D71K41K4K4T1
100N
65
97
27
78
200N
256
060
014
647
400N
8036
1226
7865
7180
8490
6171
4116
0854
8607
0228
0231
0777
1TR
0585
2694
2233
4210
3TR
00202
03975
13371
19343
00897
03389
70819
37123
63321
61421
62770
21000
81067
04904
75434
21411
04873
70410
24967
80001
33131
79695
95040
33943
29904
09183
14581
06998
10TR
34779
00894
40927
89567
07177
11179
43963
68343
20TR
16011
37956
53473
98225
30TR
90793
74759
31932
69980
ĐB
501998
604800
709434
214473
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0401KS0425TV04
100N
42
42
86
200N
327
167
826
400N
7281
7329
5504
7154
8089
5795
3926
4219
7785
1TR
2432
4959
8683
3TR
20150
51119
56401
72665
27611
25166
08725
36515
60619
37585
97887
79327
10775
49382
92877
58365
48317
94734
81266
58311
23428
10TR
37033
69544
33927
70358
24773
73175
20TR
03884
15647
61027
30TR
48742
77622
34154
ĐB
054795
942778
136079
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K3AG1K31K3
100N
67
58
63
200N
608
697
965
400N
9170
9191
4737
6062
7398
2666
4112
5094
0072
1TR
9893
8383
1613
3TR
84481
33721
93534
51462
81321
39527
54182
84550
85108
94848
86513
27641
58585
52967
77310
77314
62571
93980
79681
69220
78878
10TR
38123
24550
62459
50939
43351
16586
20TR
03726
13720
56301
30TR
15419
80108
37784
ĐB
532993
380478
954124
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
1K3K3T1K3T01
100N
54
22
51
200N
067
105
460
400N
3213
1102
4572
2346
7889
8678
9816
5739
3697
1TR
7359
2442
5305
3TR
92354
28265
98941
08707
82026
80355
91630
65178
37323
46293
27277
49100
10520
37696
18308
98833
71569
53600
21763
77547
97625
10TR
45691
13514
72098
42574
79306
95847
20TR
15919
81061
43142
30TR
02200
36773
47187
ĐB
820750
258016
887411
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K03T011CT01K3
100N
33
09
05
200N
563
357
075
400N
5547
4285
0996
9737
5706
3507
8757
5036
1420
1TR
0609
5102
0382
3TR
40248
74960
93206
01831
96290
06779
41697
45129
91749
50398
57845
81196
53587
15811
31970
68559
05201
32075
79616
02006
63470
10TR
57647
01634
19737
31090
13216
77167
20TR
61742
56201
53224
30TR
54743
58910
58377
ĐB
766297
664716
930985
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
1D2B03T01K3
100N
69
67
20
200N
158
637
292
400N
9540
9472
4806
4037
4898
5153
6950
4935
5274
1TR
8390
4433
3722
3TR
25869
25667
99909
78112
28236
52811
17469
51398
45831
80396
89043
39893
50040
56770
70238
60003
30868
22281
75219
97189
51715
10TR
26223
04858
87504
75693
18450
42083
20TR
81635
20280
63953
30TR
80208
58590
68821
ĐB
717563
459713
919588
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC11K3ĐL1K3
100N
70
90
26
200N
063
496
891
400N
7678
6399
3160
2922
6321
8839
2735
7613
6432
1TR
1920
5764
6323
3TR
07720
06970
13701
85752
44668
52308
03801
56673
44573
62486
69952
04293
88022
03407
17207
45503
31399
64607
49454
86687
66567
10TR
99670
64987
43906
57757
61082
41549
20TR
34134
21464
07220
30TR
25651
64697
57612
ĐB
907910
749855
210096
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1