• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD55K4ĐL5K4
100N
26
89
27
200N
017
991
074
400N
0232
2322
9644
2470
9321
0291
5057
4318
4972
1TR
7590
0073
7940
3TR
63583
08462
02096
40451
14455
78674
75710
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
23702
61318
09446
04932
19962
64402
87963
10TR
49979
52748
52023
20612
32362
33397
20TR
85352
52414
08201
30TR
67069
46886
03806
ĐB
001043
952855
467976
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
5C75K35K3K3T5
100N
80
04
85
28
200N
922
036
686
498
400N
8496
7307
8611
5394
2595
6992
5176
0847
9607
5984
5480
2883
1TR
0327
6673
1284
0081
3TR
83267
71097
75777
81770
84257
48828
09678
21525
14054
45068
48456
56603
17576
52358
92193
87504
83320
29537
92208
90197
54302
18107
74377
81502
15702
18600
41503
36889
10TR
76863
44241
02397
25529
73192
57570
13882
31916
20TR
23338
61025
50450
70188
30TR
47334
06237
93608
20172
ĐB
350862
950923
382477
794332
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL2105KS2125TV21
100N
36
63
04
200N
950
614
167
400N
4506
5124
4666
4246
8056
7019
5851
0598
9450
1TR
4292
3259
2730
3TR
25448
83060
83100
69616
79725
45909
31370
18101
76299
89125
73694
58134
14339
86734
73157
06279
76353
95636
00770
72495
71706
10TR
10765
23236
24340
77855
72433
54247
20TR
83616
71546
63313
30TR
04403
76482
61601
ĐB
438043
657637
959073
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
5K3AG5K35K3
100N
94
68
99
200N
973
858
203
400N
9250
0686
1902
4323
2189
1761
9826
0579
8592
1TR
6853
1135
1232
3TR
90532
69821
01378
25879
72945
46934
07716
43687
35406
57111
08603
40001
63851
49408
68229
72298
82522
94159
27453
97237
81337
10TR
12111
68822
38659
69733
50206
53523
20TR
27186
23114
27067
30TR
06530
93073
04876
ĐB
541410
281997
864529
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K3K3T5K3T05
100N
46
82
31
200N
863
355
409
400N
7419
3772
7552
2059
9516
7154
9251
6374
6376
1TR
5100
4309
4091
3TR
00826
31614
26041
26523
86759
00502
33664
48634
89087
91894
83011
31451
35374
87282
73953
22694
33287
36585
60431
94658
31125
10TR
45466
11079
17126
60998
32523
31728
20TR
10859
66713
37072
30TR
60323
66929
74259
ĐB
134932
699486
227194
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K20T55CT05K3
100N
85
35
53
200N
345
883
944
400N
6618
5635
0555
0721
5432
4525
0412
8234
2064
1TR
4625
5223
9511
3TR
15717
16848
29160
72260
27008
56490
10212
05605
13328
82996
38800
68758
18897
36021
85818
08176
86244
34547
39399
33982
01114
10TR
16665
98372
20788
12651
95477
46653
20TR
26148
60091
46270
30TR
88313
24640
32939
ĐB
174547
669321
668310
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
5C2B20T05K3
100N
01
37
81
200N
884
705
489
400N
0435
7097
7647
9921
3884
3979
0029
9124
7424
1TR
4233
5003
2746
3TR
17454
94409
04317
08396
97330
58022
53630
14156
59226
12744
26124
30324
19751
77202
55537
14083
50569
77273
63352
44023
36641
10TR
82156
73002
10324
58581
34984
06242
20TR
56828
05764
10849
30TR
89169
95428
04818
ĐB
340673
571671
692349
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1