• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 09:27:18 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1704KS1725TV17
100N
01
51
89
200N
408
300
719
400N
6945
1023
2967
1744
9286
5534
9359
0590
6975
1TR
2528
3787
5239
3TR
41249
07864
12339
81066
99101
04491
55388
43730
50385
28221
13148
47947
39132
44954
19507
74375
19495
97688
07721
23373
17991
10TR
85765
78819
52207
37249
02281
09178
20TR
16379
59090
89265
30TR
38298
95963
48783
ĐB
068363
923982
934989
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
4K3AG4K34K3
100N
18
68
96
200N
444
375
832
400N
4288
0943
1690
1690
7962
4834
9430
7039
3521
1TR
8066
6738
7643
3TR
61441
64059
39721
78698
38085
81586
37326
42337
31213
06902
39780
17010
91309
92958
28508
55868
15197
70764
37284
59094
07662
10TR
91397
80140
05245
55588
76081
16428
20TR
79962
50652
99765
30TR
68830
97585
86672
ĐB
055367
758921
441844
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K3K3T4K3T04
100N
17
42
62
200N
933
832
076
400N
1001
8645
9878
0923
4703
1633
2075
6250
9057
1TR
8996
0159
2943
3TR
96551
72694
15460
94658
93295
50150
55821
64450
46323
89741
24246
80969
78241
68596
10160
32879
25517
31231
28757
67273
27531
10TR
54861
12623
72256
56179
55648
14677
20TR
87446
91583
83648
30TR
05685
68864
41701
ĐB
300138
852671
382246
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K16T44CT04K3
100N
08
45
35
200N
923
284
217
400N
4063
2975
7997
7605
4787
8433
5510
3004
5753
1TR
5826
2641
7717
3TR
03023
59278
32167
20410
39085
71464
00504
97986
97806
04615
71357
58838
06980
09856
46209
01213
25569
45369
65851
46887
69001
10TR
51563
13087
19334
84209
33184
81654
20TR
32565
31163
32842
30TR
53533
82279
35559
ĐB
680909
250033
284961
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
4D2B16T04K3
100N
02
47
62
200N
150
373
436
400N
2237
0738
6613
6453
0710
6727
0034
6974
6454
1TR
4916
4852
7084
3TR
58299
83267
50616
31034
11125
53027
14350
83798
51850
76630
01678
26158
41802
32110
62700
47897
13860
26845
46346
37297
80278
10TR
74401
99959
30394
36003
14506
42609
20TR
34363
46833
66808
30TR
01358
25463
24267
ĐB
269195
855235
059394
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC44K3ĐL4K3
100N
86
88
75
200N
130
888
105
400N
8828
3846
5406
8752
0822
5497
0648
8120
8653
1TR
5270
2940
2297
3TR
11260
23046
81797
02323
66365
93724
59511
97037
23367
50100
15858
16268
50437
88673
88787
92368
61290
92904
50607
00713
39179
10TR
12100
10319
30054
82971
64307
11499
20TR
63765
60485
03868
30TR
15575
63043
98039
ĐB
749941
595147
192526
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4C74K34K3K3T4
100N
51
18
40
18
200N
257
799
265
415
400N
5949
3166
6933
5187
0137
8436
9517
9955
9069
0007
4997
0211
1TR
1618
8063
7547
4302
3TR
13408
17002
16012
96339
73926
56034
71254
54119
70276
71904
23104
54389
38989
52224
75176
26528
45904
62374
56491
06080
61065
88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743
10TR
70367
22133
28561
77596
43154
99303
94163
26822
20TR
36597
40002
52012
38569
30TR
98053
78080
87384
78834
ĐB
038663
722632
592082
266978
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1