• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 12:29:50 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C88K3ĐL8K3
100N
54
23
00
200N
847
868
693
400N
4201
4669
5295
1084
7796
7169
2828
3061
6927
1TR
8112
7868
4864
3TR
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
96169
74433
58432
28172
62883
48098
42813
10TR
28660
99599
30372
39331
41671
92298
20TR
47613
58914
96247
30TR
02012
86606
87467
ĐB
322001
555585
116351
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
8C78K3M8K3K3T8
100N
36
54
53
48
200N
392
435
557
152
400N
8566
8351
6120
9105
0948
6521
3639
8431
9433
0144
5118
5066
1TR
4659
6942
2338
3692
3TR
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
03596
12603
64923
53704
77587
51501
44298
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
10TR
70638
92687
83855
32352
02473
44640
21662
52035
20TR
19003
79572
33199
81259
30TR
31703
51485
46231
39909
ĐB
425358
648756
118403
475896
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3408KS3425TV34
100N
11
46
97
200N
403
978
186
400N
5864
7097
3713
9375
2938
4047
1384
7149
2662
1TR
9799
8110
4046
3TR
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
77909
11260
73131
13946
33080
37645
20TR
14339
54360
57944
30TR
21084
24565
88678
ĐB
296368
219563
581400
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
8K3AG-8K38K3
100N
37
93
44
200N
617
762
549
400N
4768
2893
6368
9759
4310
8407
8479
7224
1367
1TR
8694
7659
1001
3TR
52330
93620
40292
11222
42172
04843
51799
28585
03990
05751
89660
34676
50495
80441
62098
15900
00191
77751
83221
26514
36436
10TR
89178
40846
90899
47763
64741
98977
20TR
72518
93638
26265
30TR
48138
19176
87512
ĐB
281224
462171
440248
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K3K3T8K3T08
100N
35
70
06
200N
311
247
044
400N
4233
2518
1359
1635
3131
2908
0113
8559
1614
1TR
8963
7953
2892
3TR
75316
88257
59166
95401
03039
63436
38405
18747
45178
93765
47355
88150
77143
67222
36411
52398
18324
23078
54450
38276
34337
10TR
33646
61157
59600
35975
73399
78007
20TR
40865
12393
41552
30TR
13484
11191
09272
ĐB
630596
738787
977689
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K33-T88CT08K3
100N
89
82
22
200N
310
247
157
400N
4873
7849
7724
7855
7770
7572
3475
7131
2174
1TR
9540
8421
0565
3TR
03500
14495
64745
33061
05065
15806
81064
98927
30043
83005
14767
24991
42844
15284
02392
11807
97436
54972
73669
21752
06712
10TR
60421
04506
75317
52889
75151
62774
20TR
83363
76423
44353
30TR
90072
81959
59416
ĐB
144831
059293
986269
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8C2B33T08K3
100N
15
63
94
200N
020
052
972
400N
4827
0570
3537
8253
7928
1262
1948
4688
2408
1TR
5747
9394
1671
3TR
05953
82618
99586
14433
76104
59388
71372
46125
79431
34422
67130
52559
91468
76561
88741
29052
04968
97982
60117
02050
33492
10TR
46950
71726
61096
42708
61287
71779
20TR
79727
69417
67645
30TR
26294
64292
04847
ĐB
378557
565912
855707
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1