• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
36VL4711KS4724TV47
100N
62
26
90
200N
662
586
655
400N
6535
2339
1204
4768
3593
3770
2405
3785
8383
1TR
7392
3864
2246
3TR
19088
16108
06267
05761
08666
96487
18647
11521
02686
30163
96281
22523
87763
55054
99040
27030
00904
22188
99397
75293
62369
10TR
78247
99289
45895
78870
42344
74982
20TR
02254
52775
37322
30TR
96497
66104
41512
ĐB
806848
683293
993550
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K3AG11K311K3
100N
70
99
29
200N
770
082
223
400N
6647
5516
6213
0682
2344
3503
2754
9624
4985
1TR
0118
0181
1308
3TR
39124
32417
61784
59470
88426
46973
97929
94521
65977
07602
16631
47295
31359
16930
46269
16264
25307
36764
02972
57626
13204
10TR
94776
68803
08366
71324
06142
52435
20TR
31115
14450
07280
30TR
70056
01635
58621
ĐB
927865
373149
687655
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K3K3T11K3T11
100N
21
23
85
200N
618
919
788
400N
8417
2732
7032
2805
0750
1800
6237
4379
3708
1TR
6881
1776
2827
3TR
35724
69368
52148
84620
97952
58350
96396
02673
04811
59614
04701
49391
91482
61116
08457
56455
90258
87079
91608
87175
84054
10TR
34492
36542
00286
37280
08364
37663
20TR
35413
93637
58815
30TR
92269
85174
13164
ĐB
262751
511853
599661
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K46T1111CT11K3
100N
09
42
20
200N
339
727
646
400N
9666
7466
9675
7740
2031
6701
7029
5601
1158
1TR
7397
8473
4288
3TR
29021
21879
47390
77380
57026
38155
66551
80824
26246
83422
38865
28025
22347
78078
91111
03877
35618
48315
78085
48626
84524
10TR
66086
58604
30518
89623
62406
71029
20TR
23761
54804
31623
30TR
98011
83666
58395
ĐB
233109
439370
065715
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11C2A47T11K3
100N
60
32
95
200N
181
399
433
400N
9832
1749
5142
7093
5848
4097
0935
2152
5141
1TR
1673
1751
3039
3TR
23476
72578
13774
78099
09520
62783
42340
15711
39359
88735
40485
20954
20061
71124
87171
03910
35854
17186
03664
58845
70035
10TR
97034
92482
63889
82296
08808
42105
20TR
14111
24864
84203
30TR
51729
50657
25778
ĐB
183864
317527
971302
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG11C11K3ĐL11K3
100N
81
96
90
200N
083
658
578
400N
4222
0682
6032
4555
2899
6492
9911
3149
7208
1TR
2033
1285
9351
3TR
49380
00510
85886
09347
33911
70134
42201
73697
46582
53390
19518
16738
16137
33516
99392
00402
98111
69820
30099
73546
51170
10TR
96714
57375
78583
71048
52669
23491
20TR
94462
24666
00964
30TR
33852
74484
33844
ĐB
043282
311230
382587
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
11B711K211K2K2T11
100N
02
84
15
67
200N
421
973
849
641
400N
3847
7238
8118
2657
0673
0448
8092
1242
5547
9726
0170
8430
1TR
8796
6914
1703
8436
3TR
31263
74469
46967
60530
61600
07383
27278
25486
64687
95556
38617
27197
44346
44025
71643
78052
10348
39158
55846
11178
43496
65226
86454
59754
76775
44869
86845
41418
10TR
78705
65513
33103
11058
13652
60341
50120
33435
20TR
37617
40139
05711
63215
30TR
10431
33721
58411
93749
ĐB
693727
927005
545829
972990
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1