• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 14:45:17 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC33K3ĐL3K3
100N
53
38
37
200N
445
431
484
400N
2415
3203
6472
2300
0865
5933
8814
6409
3304
1TR
5330
8303
8344
3TR
04411
64153
17139
79296
92498
23742
69731
68505
04362
85954
56886
84896
30863
01135
17567
28890
12553
34451
03613
67937
02740
10TR
54400
65940
87694
13398
57998
41231
20TR
63479
42046
75471
30TR
23778
64031
07444
ĐB
912939
118805
446368
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
3C73K33K3K3T3
100N
56
19
35
66
200N
600
356
658
410
400N
1827
6707
1209
9465
2542
5794
8457
9601
5999
0402
5835
7870
1TR
2700
6480
2224
3037
3TR
70524
50006
57577
32218
47342
62306
00943
01126
44861
82361
82627
30631
36664
53436
03007
24788
53111
90248
99446
98550
52402
34035
45196
05697
27348
53242
76621
87504
10TR
41902
50888
04471
05154
92306
81045
21915
93889
20TR
71394
70770
53823
14253
30TR
64374
70385
73843
75976
ĐB
460617
276884
296302
125944
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1203KS1225TV12
100N
66
36
62
200N
429
747
991
400N
3299
3650
5549
1671
3260
5853
8947
8961
7391
1TR
5266
4840
9448
3TR
16995
33283
29182
29627
98605
91336
34426
33164
24475
36461
30033
97378
86345
64851
58546
99517
41280
60075
06860
85415
22211
10TR
79466
53240
79559
43265
84193
87021
20TR
21758
79870
47745
30TR
74443
31360
45554
ĐB
185654
794584
558346
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K3AG3K33K3
100N
81
28
52
200N
256
705
740
400N
6874
9410
7132
7348
6506
0729
4793
0897
4476
1TR
1941
0076
8867
3TR
17581
38785
40695
89030
32914
79894
11931
25947
24147
40707
74157
63911
99701
09243
35627
45071
59489
53833
80774
52618
41558
10TR
25218
82615
37988
84054
42087
06874
20TR
40596
85592
75271
30TR
06784
74584
24320
ĐB
730904
838277
197734
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K3K3T3K3T03
100N
05
74
58
200N
479
763
634
400N
9434
4553
3684
0740
5158
6018
2861
8722
2128
1TR
4319
3493
7251
3TR
91801
43474
89450
61256
50348
71527
56654
56180
36751
28319
30446
35324
22058
75987
14716
18756
38366
71227
29487
99248
89790
10TR
39747
08181
48371
36470
56253
20594
20TR
64612
83313
88214
30TR
32958
10064
19040
ĐB
583729
201968
739144
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K11T33CT03K3
100N
40
51
85
200N
336
799
907
400N
0305
6828
6520
0574
8984
4340
2409
2789
4985
1TR
6067
3551
3536
3TR
51046
10660
18650
56467
74519
30452
70880
84533
35635
48032
16965
58632
43508
62124
22956
84427
33609
79956
09066
50860
18970
10TR
18990
72669
16640
36262
81464
34582
20TR
90506
12118
50140
30TR
34427
73710
88537
ĐB
522950
399404
483744
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3C2B11T03K2
100N
25
94
51
200N
010
498
483
400N
9986
2211
9154
7189
8628
6017
3417
6135
6848
1TR
2643
0344
5348
3TR
16140
21885
10230
13953
34383
20906
79767
74777
45718
85775
25289
97446
62321
72973
34901
48532
02329
97886
42999
44425
43929
10TR
14563
44502
03892
49110
87306
42986
20TR
44075
13263
67201
30TR
82413
85895
82326
ĐB
340289
693769
795255
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1