• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 13:35:47 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
12C712K312K3K3T12
100N
03
49
77
49
200N
640
048
430
513
400N
6034
2316
2732
9938
4989
0672
6801
2885
8799
2830
6273
0656
1TR
1389
2562
0129
8266
3TR
67609
38893
60642
39720
42216
86758
86844
49210
83814
70761
52038
74841
29554
67412
28697
04843
38903
90005
56770
07522
83654
52461
82585
29400
10377
93028
54267
60337
10TR
40889
90921
44579
70777
27606
10064
17459
78753
20TR
63083
83251
61671
91545
30TR
88148
59315
06113
45863
ĐB
529027
160367
357291
447193
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
36VL5112KS5124TV51
100N
03
82
09
200N
683
164
319
400N
3756
0573
5579
8330
5820
4599
7859
7852
6270
1TR
9544
7055
1659
3TR
12956
34480
16591
78980
41686
35347
65693
64128
89119
64232
94969
90438
74702
78354
65639
72326
15123
59331
60142
90600
99098
10TR
87140
14604
01906
76493
89620
53258
20TR
68260
43089
47198
30TR
09087
89925
89835
ĐB
589155
902915
915482
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K3AG12K312K3
100N
69
48
96
200N
927
226
959
400N
4678
7390
4444
6960
0370
3931
8696
8970
8283
1TR
1995
7945
2780
3TR
53605
61324
17301
49810
06633
23133
93489
53760
72936
21229
28857
25624
16070
76213
42231
71563
24780
57165
80666
93267
38821
10TR
07669
55665
93635
21528
39963
39933
20TR
21919
32968
85907
30TR
71107
07899
28318
ĐB
494900
588386
543870
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K3K3T12K3T12
100N
82
11
74
200N
206
175
604
400N
5069
9720
7108
1667
3095
1085
6716
6164
0008
1TR
2404
6341
5301
3TR
50175
58389
54091
09956
72867
88673
01287
07090
55288
48505
52267
63540
81322
34543
94013
53233
11185
82687
23535
71285
12370
10TR
55017
50584
96472
35714
88097
69506
20TR
76103
40950
20851
30TR
18624
99591
29928
ĐB
327677
441322
236853
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K50T1212CT12K3
100N
05
25
77
200N
450
051
311
400N
6858
4659
3424
4360
8041
8285
0959
6917
6186
1TR
4623
3900
0597
3TR
72385
21798
36881
71038
60596
03636
00485
73597
99351
34732
75600
48375
05810
97494
88552
78473
03078
46536
00189
37889
75764
10TR
04908
66790
33560
18221
23619
39689
20TR
54152
02437
97595
30TR
73105
64178
65610
ĐB
520315
494736
762628
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
12C2A51T12K2
100N
43
76
83
200N
147
634
750
400N
0914
8004
1416
4563
2921
9303
3418
7660
3799
1TR
6757
1161
4887
3TR
63915
65452
20999
72709
92818
38177
56145
32470
10466
01013
03066
47529
05152
80305
51050
69028
17599
51064
40325
24905
66029
10TR
09924
31606
43171
88271
51521
19309
20TR
53505
43336
79835
30TR
75947
35694
12949
ĐB
632020
054855
608922
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG12B12K2ĐL12K2
100N
47
76
16
200N
296
816
197
400N
6886
6350
3916
3772
6101
0885
8863
5021
1459
1TR
7103
3672
8330
3TR
48819
27092
78948
51470
66988
04304
16457
25346
87424
48852
27128
51924
85216
27983
67339
05488
06460
21316
65497
61188
43309
10TR
84756
16255
71004
16910
29046
02714
20TR
38168
51136
25953
30TR
21950
41826
74997
ĐB
170091
855290
853436
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1