• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 13:02:39 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3408KS3425TV34
100N
11
46
97
200N
403
978
186
400N
5864
7097
3713
9375
2938
4047
1384
7149
2662
1TR
9799
8110
4046
3TR
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
77909
11260
73131
13946
33080
37645
20TR
14339
54360
57944
30TR
21084
24565
88678
ĐB
296368
219563
581400
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
8K3AG-8K38K3
100N
37
93
44
200N
617
762
549
400N
4768
2893
6368
9759
4310
8407
8479
7224
1367
1TR
8694
7659
1001
3TR
52330
93620
40292
11222
42172
04843
51799
28585
03990
05751
89660
34676
50495
80441
62098
15900
00191
77751
83221
26514
36436
10TR
89178
40846
90899
47763
64741
98977
20TR
72518
93638
26265
30TR
48138
19176
87512
ĐB
281224
462171
440248
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K3K3T8K3T08
100N
35
70
06
200N
311
247
044
400N
4233
2518
1359
1635
3131
2908
0113
8559
1614
1TR
8963
7953
2892
3TR
75316
88257
59166
95401
03039
63436
38405
18747
45178
93765
47355
88150
77143
67222
36411
52398
18324
23078
54450
38276
34337
10TR
33646
61157
59600
35975
73399
78007
20TR
40865
12393
41552
30TR
13484
11191
09272
ĐB
630596
738787
977689
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K33-T88CT08K3
100N
89
82
22
200N
310
247
157
400N
4873
7849
7724
7855
7770
7572
3475
7131
2174
1TR
9540
8421
0565
3TR
03500
14495
64745
33061
05065
15806
81064
98927
30043
83005
14767
24991
42844
15284
02392
11807
97436
54972
73669
21752
06712
10TR
60421
04506
75317
52889
75151
62774
20TR
83363
76423
44353
30TR
90072
81959
59416
ĐB
144831
059293
986269
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8C2B33T08K3
100N
15
63
94
200N
020
052
972
400N
4827
0570
3537
8253
7928
1262
1948
4688
2408
1TR
5747
9394
1671
3TR
05953
82618
99586
14433
76104
59388
71372
46125
79431
34422
67130
52559
91468
76561
88741
29052
04968
97982
60117
02050
33492
10TR
46950
71726
61096
42708
61287
71779
20TR
79727
69417
67645
30TR
26294
64292
04847
ĐB
378557
565912
855707
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-B88K2ĐL8K2
100N
34
25
32
200N
955
877
279
400N
0461
5493
1147
5540
1646
8283
3651
8010
7385
1TR
0167
0282
0143
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
50791
42695
40975
82163
83464
61781
67074
10TR
98469
98144
81800
36095
32025
44183
20TR
00255
84405
09957
30TR
70644
78270
78868
ĐB
828736
484378
295749
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
8B78K2M8K2K2T8
100N
03
49
62
45
200N
565
380
283
416
400N
0134
4770
4617
8753
4280
5022
4621
6843
1345
8163
2062
4130
1TR
9815
1770
7047
6553
3TR
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
77220
04008
66951
57224
46913
72615
74571
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
10TR
46256
70855
12464
03866
75284
00191
18406
88203
20TR
82281
33801
96589
71409
30TR
71358
88399
06466
05021
ĐB
057453
363186
276138
306362
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1