• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 11:15:37 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0802KS0825TV08
100N
82
42
85
200N
803
954
211
400N
9045
9912
9844
1941
7295
6627
6747
2888
8911
1TR
5190
5045
1195
3TR
50603
80850
60215
66013
43195
54544
11046
58619
49297
57155
33553
71940
61896
13608
22140
13687
36214
10729
07268
38125
75035
10TR
08555
45205
61759
31500
23921
75389
20TR
23278
89412
42821
30TR
83072
79515
11066
ĐB
259342
199368
255978
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K3AG2K32K3
100N
88
32
48
200N
022
668
015
400N
0411
8217
8806
2448
3415
5522
7800
6327
5289
1TR
7988
2117
8354
3TR
99083
20469
04622
33324
00165
25797
15254
98331
35282
37560
44511
73901
57940
15332
29760
86459
04534
41780
65179
86422
73534
10TR
41008
03835
86534
00841
68018
01794
20TR
86761
18472
49150
30TR
45670
08917
43460
ĐB
133661
513715
746337
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
2K3K3T2K3T02
100N
73
31
17
200N
664
940
209
400N
7878
7831
8452
3657
7292
7022
3141
5080
9647
1TR
3817
5921
9347
3TR
48249
67956
28641
30217
20479
55150
73796
19956
19921
39172
44433
68326
00379
10677
09083
22816
09974
71310
72512
57525
08761
10TR
80436
59431
70853
67551
39353
89379
20TR
11784
73335
03318
30TR
06224
81060
18857
ĐB
388696
213267
678024
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K07T022CT02K3
100N
44
67
70
200N
287
665
308
400N
6993
3004
1948
6970
2596
1926
4656
9584
2674
1TR
6394
2502
7889
3TR
06229
62421
30794
40971
44679
86927
36534
41027
94042
18380
67792
94577
38907
33695
03118
78368
12212
94015
83578
54584
94828
10TR
74020
51710
74354
22082
68734
54421
20TR
85524
05037
70084
30TR
47627
61027
01173
ĐB
630442
442472
161811
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2C2B07T02K3
100N
30
01
06
200N
239
746
428
400N
5565
5975
1824
7406
4327
8242
8738
3850
1409
1TR
8373
8342
6512
3TR
28007
28370
43598
53796
25679
74446
16978
62832
65907
77897
16669
21132
84181
21689
65363
14234
19486
19376
66819
84759
85234
10TR
83249
24440
88781
37510
57778
99249
20TR
29329
46926
92437
30TR
12313
69680
28661
ĐB
891756
840436
895980
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB22K2ĐL2K2
100N
47
77
93
200N
575
014
659
400N
0583
0998
0736
8665
8332
7765
1617
3975
8453
1TR
0777
8669
6059
3TR
78973
53777
42551
25741
81989
00351
39365
31928
44968
99174
33240
69143
53604
30310
61081
07659
32073
65848
82398
36698
77411
10TR
61462
43250
83288
56210
62713
78920
20TR
81308
70300
82376
30TR
68937
01346
38577
ĐB
233801
955750
701623
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
2B72K22K2K2T2
100N
62
18
16
60
200N
569
479
380
214
400N
6913
1619
9075
9437
8085
4927
7659
6214
8938
6939
4293
6070
1TR
5357
3778
6126
5007
3TR
56293
01682
11863
86701
06718
42899
73212
73419
23243
83452
44129
42203
03884
67510
79340
87498
02682
23366
07271
88530
77769
98157
06267
18188
63310
89870
27489
04728
10TR
93572
82782
88745
24636
30949
52685
05495
71146
20TR
96779
56827
99644
61773
30TR
97563
55846
04957
03953
ĐB
638716
814660
100804
313005
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1