• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K03T011CT01K3
100N
33
09
05
200N
563
357
075
400N
5547
4285
0996
9737
5706
3507
8757
5036
1420
1TR
0609
5102
0382
3TR
40248
74960
93206
01831
96290
06779
41697
45129
91749
50398
57845
81196
53587
15811
31970
68559
05201
32075
79616
02006
63470
10TR
57647
01634
19737
31090
13216
77167
20TR
61742
56201
53224
30TR
54743
58910
58377
ĐB
766297
664716
930985
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
1D2B03T01K3
100N
69
67
20
200N
158
637
292
400N
9540
9472
4806
4037
4898
5153
6950
4935
5274
1TR
8390
4433
3722
3TR
25869
25667
99909
78112
28236
52811
17469
51398
45831
80396
89043
39893
50040
56770
70238
60003
30868
22281
75219
97189
51715
10TR
26223
04858
87504
75693
18450
42083
20TR
81635
20280
63953
30TR
80208
58590
68821
ĐB
717563
459713
919588
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC11K3ĐL1K3
100N
70
90
26
200N
063
496
891
400N
7678
6399
3160
2922
6321
8839
2735
7613
6432
1TR
1920
5764
6323
3TR
07720
06970
13701
85752
44668
52308
03801
56673
44573
62486
69952
04293
88022
03407
17207
45503
31399
64607
49454
86687
66567
10TR
99670
64987
43906
57757
61082
41549
20TR
34134
21464
07220
30TR
25651
64697
57612
ĐB
907910
749855
210096
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
1C71K31K3K3T1
100N
48
63
41
74
200N
014
639
397
918
400N
3704
3896
0479
7785
0536
4055
3069
8520
5126
2471
1239
1791
1TR
0717
3319
3814
5515
3TR
08617
25080
41111
71558
39814
18465
89558
68613
06487
15177
51977
34007
23558
67772
77661
12736
63512
96522
20695
18499
00908
48485
11408
05899
74507
50573
95993
78962
10TR
04962
93389
71087
34002
35912
62819
42381
14872
20TR
30051
71065
45628
54269
30TR
16139
00063
83079
70828
ĐB
836796
705522
845950
652579
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0301KS0325TV03
100N
49
99
55
200N
297
521
708
400N
7157
7206
9831
7193
0971
4647
4316
0904
4270
1TR
4640
9686
1913
3TR
60781
95446
68204
27599
60691
33149
01365
49720
67397
82838
17901
92078
19429
82345
69413
29065
09986
29369
99795
15071
34384
10TR
17275
25475
17649
51990
87089
13793
20TR
88585
55382
40722
30TR
02276
16947
37936
ĐB
319321
564292
303283
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K2AG1K21K2
100N
25
95
18
200N
069
722
721
400N
4827
9490
5867
8534
3833
4154
4709
1870
0849
1TR
0672
7665
6227
3TR
41467
68145
05776
28474
83266
06077
63878
75878
20443
38546
28884
80441
50359
93694
32935
39467
13683
25565
32154
59229
70001
10TR
10795
99260
89101
79140
64279
63104
20TR
31781
36971
85691
30TR
08994
98284
74142
ĐB
299951
373833
233383
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
1K2K2T1K2T01
100N
79
65
63
200N
288
251
238
400N
1132
3686
2188
3913
8992
0396
6821
1868
8875
1TR
9653
2640
1743
3TR
76448
79311
84417
46916
69088
28568
60590
15486
76976
84363
46362
87079
13088
26050
24096
60246
98901
90462
73897
06798
46273
10TR
46934
20586
71113
69252
55719
60815
20TR
85750
10633
63854
30TR
09615
78964
80676
ĐB
751113
417188
010904
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1