• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 11:05:52 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10E2B42T10K3
100N
28
99
62
200N
496
154
146
400N
3635
3668
5570
8977
5147
2790
2906
8704
7967
1TR
5293
7508
2400
3TR
24383
58655
00243
60565
28237
79499
38076
89563
36848
42727
18322
75578
20119
51894
09515
93322
62331
89803
27736
12076
30476
10TR
47520
60275
35207
36682
08306
06766
20TR
75293
42255
75833
30TR
44361
56235
40682
ĐB
599324
677211
659275
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C1010K3ĐL10K3
100N
94
53
40
200N
943
997
236
400N
8204
8188
8676
3953
0480
1213
2739
4895
9190
1TR
3750
3943
7055
3TR
22488
12752
98575
68777
11689
21952
10328
25167
83637
83680
53438
64914
14219
61694
56668
15962
87400
47960
96387
61425
15292
10TR
99275
69609
63812
20049
27549
73762
20TR
46223
02141
20689
30TR
52668
52032
99979
ĐB
798777
588621
407858
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10C710K3M10K3K3T10
100N
15
19
23
85
200N
692
948
155
437
400N
0684
8045
3638
3723
1297
5295
6194
8229
9846
6843
7351
8012
1TR
8357
8831
3278
6940
3TR
96521
46696
93045
25956
11169
68679
76003
48787
44947
73485
32480
84199
49254
97851
42517
95332
90378
49885
99744
38282
86623
29580
46666
21060
63599
87715
15710
80413
10TR
80367
45112
52174
31324
62462
68781
65845
02946
20TR
80826
98629
75477
14442
30TR
47631
83910
28296
18428
ĐB
296198
443258
846568
511665
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL4210KS4225TV42
100N
94
58
69
200N
469
346
212
400N
8249
0264
7676
2225
3434
6446
7549
4783
6858
1TR
7487
5255
9176
3TR
96760
80823
47030
47127
06364
59926
44632
97351
01533
51374
99684
20478
46137
54023
22748
11406
03984
27756
43701
66636
24214
10TR
69605
36825
19203
56808
07732
39072
20TR
04320
86725
71134
30TR
64386
73018
63022
ĐB
511085
291623
811854
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K2AG10K210K2
100N
30
02
55
200N
228
189
769
400N
2183
9926
7581
1662
6045
4160
8697
7710
1822
1TR
0799
4703
7297
3TR
98872
87301
83512
48473
13441
96972
64318
05440
80622
79926
80126
85436
64981
23756
77391
35856
40268
22030
36215
23138
71770
10TR
30661
55533
95363
22027
06250
96875
20TR
69182
81113
79506
30TR
75024
51654
97161
ĐB
411440
806319
423705
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K2K2T10K2T10
100N
36
32
15
200N
793
999
486
400N
7191
0457
7537
9711
1106
1227
1196
8574
5757
1TR
1804
4533
7828
3TR
69091
51249
26721
62783
43382
74205
51250
60699
07474
47875
09322
85224
51168
53495
73537
46689
16682
22185
26548
12843
77813
10TR
86659
23978
02102
78595
44260
42037
20TR
62987
13538
07480
30TR
64236
16361
52745
ĐB
271627
410198
616210
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K41-T1010BT10K2
100N
16
43
16
200N
277
852
049
400N
4787
4325
0919
6941
6475
3172
8317
2177
0870
1TR
4145
7754
4882
3TR
06224
89469
65200
09729
03138
49035
15749
67310
61253
84275
66439
23134
42609
83646
63905
03668
95733
69989
37537
45252
33867
10TR
03317
66444
23553
83644
02095
71498
20TR
81096
52990
36931
30TR
70303
55966
58946
ĐB
945499
513802
566281
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1