• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 06:37:35 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC44K3ĐL4K3
100N
86
88
75
200N
130
888
105
400N
8828
3846
5406
8752
0822
5497
0648
8120
8653
1TR
5270
2940
2297
3TR
11260
23046
81797
02323
66365
93724
59511
97037
23367
50100
15858
16268
50437
88673
88787
92368
61290
92904
50607
00713
39179
10TR
12100
10319
30054
82971
64307
11499
20TR
63765
60485
03868
30TR
15575
63043
98039
ĐB
749941
595147
192526
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4C74K34K3K3T4
100N
51
18
40
18
200N
257
799
265
415
400N
5949
3166
6933
5187
0137
8436
9517
9955
9069
0007
4997
0211
1TR
1618
8063
7547
4302
3TR
13408
17002
16012
96339
73926
56034
71254
54119
70276
71904
23104
54389
38989
52224
75176
26528
45904
62374
56491
06080
61065
88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743
10TR
70367
22133
28561
77596
43154
99303
94163
26822
20TR
36597
40002
52012
38569
30TR
98053
78080
87384
78834
ĐB
038663
722632
592082
266978
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1604KS1625TV16
100N
55
17
98
200N
654
306
033
400N
9516
8636
9950
6800
0952
5701
5639
4290
7284
1TR
7414
7897
1349
3TR
15161
10107
52839
35474
76163
53805
29384
39637
18822
98426
50936
85722
11524
26537
42047
90827
80508
63072
24600
69468
44839
10TR
58948
90062
37437
68244
61221
60858
20TR
51777
39441
19188
30TR
43073
50261
97433
ĐB
254732
629646
927497
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
4K2AG4K24K2
100N
14
30
60
200N
699
932
695
400N
7640
2505
9524
6998
1828
8999
2510
2417
4992
1TR
7793
4918
7566
3TR
50948
29162
22052
86197
73221
53914
52191
38137
44168
05713
90706
64904
85726
48637
49741
03215
60470
42105
97320
40072
61768
10TR
61697
66778
64686
66471
60823
94909
20TR
97543
85625
93350
30TR
00485
93054
45203
ĐB
974023
731309
367358
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K2K2T4K2T04
100N
23
58
39
200N
655
190
474
400N
0907
0054
0705
6853
8721
0817
1268
8897
8850
1TR
0103
8713
2317
3TR
97283
09128
87440
12734
65387
26002
81939
73283
99755
68589
23529
73674
92898
20471
54943
78570
95047
87570
31412
64030
70083
10TR
61792
36357
96184
26859
25587
90337
20TR
10345
77023
18164
30TR
41491
34148
39244
ĐB
857551
397602
941151
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K15T44BT04K2
100N
12
78
65
200N
031
410
111
400N
7777
1222
8962
8579
5780
1002
3386
5071
7604
1TR
0808
4463
8826
3TR
31334
11104
73305
52355
43342
13075
54489
26264
75610
29938
69443
42100
12108
99502
80917
35428
77474
17426
67629
19863
35446
10TR
76848
37956
92605
13697
71178
54255
20TR
71013
48585
76335
30TR
70004
06572
01461
ĐB
966516
399812
325190
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
4C2B15T04K2
100N
12
28
99
200N
813
355
635
400N
1618
7395
6862
2128
1854
7232
5603
1558
7358
1TR
3220
6981
2688
3TR
23971
44829
65367
82338
20338
22897
57499
86404
04337
06785
93089
03238
61628
20775
10985
68834
60227
06754
48139
87898
01511
10TR
20786
70203
00444
85226
92486
04090
20TR
97452
50984
70661
30TR
88541
98643
12168
ĐB
989803
370698
460369
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1