• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 12:29:08 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
7C77K3M7K3K3T7
100N
32
55
22
52
200N
910
530
790
039
400N
4871
5550
3544
8592
0952
4717
6631
4223
9578
2071
3469
3933
1TR
8930
9685
9831
3534
3TR
41975
92526
02275
41148
42568
97132
96339
87706
71821
23848
58005
09635
48392
00989
40840
08829
96306
60863
39816
60777
56941
22827
17230
11974
17440
06112
15247
33574
10TR
88086
34509
22956
42803
94957
79197
30988
20122
20TR
91050
88809
65083
06191
30TR
47992
16746
56550
58360
ĐB
237029
306757
265905
269314
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL2907KS2925TV29
100N
13
19
70
200N
978
670
316
400N
6463
5966
5134
6752
3070
2071
6836
8831
9286
1TR
2905
4896
0756
3TR
10625
52763
55033
67753
01685
65707
56860
87482
86128
77247
67966
53251
71100
53802
84030
50781
29297
27272
30075
98903
20765
10TR
50037
56924
95500
85321
15362
23083
20TR
36333
89497
02839
30TR
63200
82849
38758
ĐB
652197
882144
865570
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
7K2AG7K27K2
100N
65
18
74
200N
286
914
234
400N
7579
5385
6959
5039
8712
8969
3612
4290
9957
1TR
7901
1340
7735
3TR
43265
18655
96542
29303
55160
38473
36921
18243
11682
98200
92443
44225
84684
68344
62044
49924
12537
07989
74267
49584
55586
10TR
08252
42291
39420
78851
21895
94214
20TR
30145
57537
63398
30TR
87272
95497
74269
ĐB
261673
484557
384315
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
7K2K2T7K2T07
100N
17
29
12
200N
334
396
351
400N
4668
6927
2997
1754
4780
9823
1562
1771
6637
1TR
3389
1023
9404
3TR
72720
44045
65224
18856
19602
59014
32494
57747
57929
35523
12884
59705
75738
33353
84016
18130
39436
37601
23855
98742
69963
10TR
23066
10247
17383
52845
02140
19579
20TR
86442
21749
96118
30TR
01073
22309
68045
ĐB
649194
696156
739178
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K28T77BT07K2
100N
86
38
14
200N
035
918
118
400N
7386
6792
3304
1221
7456
8713
3052
1731
1212
1TR
3528
3557
4245
3TR
52417
43101
39519
57317
49798
11198
42789
21849
19481
66610
10593
51965
41889
28234
13914
85039
26941
62267
32482
26254
54006
10TR
27307
45183
74136
11286
23482
51836
20TR
47092
14592
33944
30TR
82736
62633
40643
ĐB
543665
527458
501536
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7C2B28T07K2
100N
63
50
61
200N
003
593
904
400N
0969
6538
4113
0430
9668
0902
8315
0776
2031
1TR
9656
8269
2310
3TR
05099
27819
66013
80561
00798
81368
33567
57799
87084
65019
28166
63150
86559
65661
09946
94924
25196
45070
21626
83530
38295
10TR
47328
62654
51642
68424
19132
47151
20TR
35195
55806
33522
30TR
34585
32109
48090
ĐB
749825
497708
685304
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB77K2ĐL7K2
100N
19
26
54
200N
574
808
893
400N
8263
6595
6960
9039
7341
8237
4454
3265
1904
1TR
2145
9440
8632
3TR
39960
21563
31756
45037
49358
56047
60659
10068
77462
44480
09447
94502
78525
98963
93871
48215
64355
70878
87725
86807
35128
10TR
23760
03867
23369
06953
48444
77980
20TR
99076
04140
54819
30TR
94999
20244
56009
ĐB
113839
490809
787940
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1