• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 00:21:09 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
6K3AG6K36K3
100N
64
21
60
200N
045
234
705
400N
6711
1779
7081
3962
8265
3222
2129
2617
7918
1TR
2821
2242
8143
3TR
83824
36826
39462
21369
76020
32359
42614
16195
01983
46929
43527
26634
02116
53760
97435
69657
73421
52494
21316
84978
98907
10TR
22418
53893
25285
00074
30547
81645
20TR
32098
48096
46692
30TR
64020
63753
42928
ĐB
035278
701422
658658
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K3K3T6K3T06
100N
38
13
03
200N
534
837
716
400N
7349
3659
0717
9897
0399
0624
3774
4415
4291
1TR
5682
2426
2178
3TR
58743
89616
98469
94745
65765
12728
46717
03244
17613
07893
96352
01096
00813
27147
67340
20547
67896
66401
16743
91880
98058
10TR
34184
97216
01229
04735
78022
84290
20TR
33665
96950
85148
30TR
83556
45518
11997
ĐB
964353
212305
851487
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K24T66BT06K2
100N
53
67
63
200N
184
392
688
400N
5290
4207
4932
4780
0595
7304
6577
7756
6445
1TR
8580
2491
9277
3TR
05200
45656
18978
19106
16232
54956
00203
24381
16116
81249
90662
16169
29164
10766
10575
28915
68016
24426
05189
33252
58932
10TR
43155
25579
22650
40598
19815
16347
20TR
40835
47571
57297
30TR
88685
02672
82682
ĐB
516475
184799
358831
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6C2B24T06K2
100N
27
06
16
200N
890
460
699
400N
6154
4184
7981
5722
7263
4817
5952
6130
5415
1TR
5470
2377
7575
3TR
13968
98708
06837
38504
11345
07549
50611
71770
23369
22029
19597
59825
94245
04288
07120
75093
64093
80098
48170
53227
45659
10TR
01606
91069
81812
18544
92838
47693
20TR
80587
01596
10792
30TR
84241
60394
86670
ĐB
110863
430902
512343
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB66K2ĐL6K2
100N
08
78
47
200N
671
124
781
400N
9295
8333
5890
8366
0814
9540
0220
1009
9044
1TR
9064
5380
9806
3TR
48596
70120
98934
93049
53256
79468
18992
63936
60540
15442
37715
73953
51249
75533
51212
11658
83017
27917
92910
97084
61473
10TR
96109
27712
51764
46097
46719
72178
20TR
61230
45799
72683
30TR
12233
15363
05926
ĐB
773275
778588
869488
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
6B76K2T6K2K2T6
100N
52
19
81
96
200N
349
774
647
327
400N
6932
6657
6096
1494
8938
6729
7189
0752
0802
4197
5113
1093
1TR
7741
1429
5469
3930
3TR
57707
64667
57741
28658
86727
86323
46324
19547
43795
51756
51084
25946
39099
40722
24168
61289
66560
79325
69800
41172
99924
99450
59775
57266
77046
46858
00095
89993
10TR
38305
02883
20661
31479
87721
71268
89163
58425
20TR
78242
73404
29422
15565
30TR
42015
26382
41308
10135
ĐB
130272
414373
196808
108469
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL2406KS2425TV24
100N
69
14
85
200N
996
894
045
400N
9041
2935
1969
2107
7383
2236
5577
7105
3450
1TR
2784
7787
0426
3TR
26134
12321
77386
52005
31710
71146
80307
77044
33750
63187
12666
06173
03696
74103
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
67909
05997
58258
86599
96843
92615
20TR
48236
74758
38718
30TR
16357
38443
59396
ĐB
303903
908811
956241
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1