• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 13:33:26 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
1C71K31K3K3T1
100N
48
63
41
74
200N
014
639
397
918
400N
3704
3896
0479
7785
0536
4055
3069
8520
5126
2471
1239
1791
1TR
0717
3319
3814
5515
3TR
08617
25080
41111
71558
39814
18465
89558
68613
06487
15177
51977
34007
23558
67772
77661
12736
63512
96522
20695
18499
00908
48485
11408
05899
74507
50573
95993
78962
10TR
04962
93389
71087
34002
35912
62819
42381
14872
20TR
30051
71065
45628
54269
30TR
16139
00063
83079
70828
ĐB
836796
705522
845950
652579
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0301KS0325TV03
100N
49
99
55
200N
297
521
708
400N
7157
7206
9831
7193
0971
4647
4316
0904
4270
1TR
4640
9686
1913
3TR
60781
95446
68204
27599
60691
33149
01365
49720
67397
82838
17901
92078
19429
82345
69413
29065
09986
29369
99795
15071
34384
10TR
17275
25475
17649
51990
87089
13793
20TR
88585
55382
40722
30TR
02276
16947
37936
ĐB
319321
564292
303283
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K2AG1K21K2
100N
25
95
18
200N
069
722
721
400N
4827
9490
5867
8534
3833
4154
4709
1870
0849
1TR
0672
7665
6227
3TR
41467
68145
05776
28474
83266
06077
63878
75878
20443
38546
28884
80441
50359
93694
32935
39467
13683
25565
32154
59229
70001
10TR
10795
99260
89101
79140
64279
63104
20TR
31781
36971
85691
30TR
08994
98284
74142
ĐB
299951
373833
233383
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
1K2K2T1K2T01
100N
79
65
63
200N
288
251
238
400N
1132
3686
2188
3913
8992
0396
6821
1868
8875
1TR
9653
2640
1743
3TR
76448
79311
84417
46916
69088
28568
60590
15486
76976
84363
46362
87079
13088
26050
24096
60246
98901
90462
73897
06798
46273
10TR
46934
20586
71113
69252
55719
60815
20TR
85750
10633
63854
30TR
09615
78964
80676
ĐB
751113
417188
010904
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K02T011BT01K2
100N
50
06
40
200N
458
151
319
400N
2185
2402
0125
8802
0108
3183
7882
8922
8951
1TR
0490
4918
0216
3TR
65419
63131
26105
82229
05058
94423
39010
35557
17238
69606
06667
96575
27300
12393
72486
45020
15570
62022
49592
45569
83456
10TR
23200
63053
89976
75150
18779
40046
20TR
62677
81137
95212
30TR
24104
48679
89741
ĐB
129844
765259
921375
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
1C2B02T01K2
100N
23
51
06
200N
739
699
569
400N
3894
0847
8340
5317
0807
8471
5935
5996
8615
1TR
4530
8233
1355
3TR
17916
91644
30240
84872
59953
89680
14390
00087
46489
67132
75585
92399
86170
64399
57243
26622
29515
96591
67125
97814
79609
10TR
41754
54846
85928
15941
08814
82282
20TR
97246
73916
17797
30TR
11108
32918
72463
ĐB
001830
180290
693387
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB11K2ĐL1K2
100N
79
80
85
200N
235
863
191
400N
0852
0706
0639
4496
6066
5118
3789
2253
4190
1TR
0348
8047
4828
3TR
36367
39720
52801
19438
32661
53894
18929
95472
34455
37678
78143
22671
45798
30576
96532
41531
36461
23333
06719
62602
27735
10TR
02794
65129
84770
00993
77451
66623
20TR
30254
24158
32624
30TR
95836
05377
83362
ĐB
347349
810535
774887
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1