• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 09:38:05 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-B88K2ĐL8K2
100N
34
25
32
200N
955
877
279
400N
0461
5493
1147
5540
1646
8283
3651
8010
7385
1TR
0167
0282
0143
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
50791
42695
40975
82163
83464
61781
67074
10TR
98469
98144
81800
36095
32025
44183
20TR
00255
84405
09957
30TR
70644
78270
78868
ĐB
828736
484378
295749
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
8B78K2M8K2K2T8
100N
03
49
62
45
200N
565
380
283
416
400N
0134
4770
4617
8753
4280
5022
4621
6843
1345
8163
2062
4130
1TR
9815
1770
7047
6553
3TR
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
77220
04008
66951
57224
46913
72615
74571
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
10TR
46256
70855
12464
03866
75284
00191
18406
88203
20TR
82281
33801
96589
71409
30TR
71358
88399
06466
05021
ĐB
057453
363186
276138
306362
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3308KS3325TV33
100N
85
67
14
200N
725
180
310
400N
0363
3729
7844
3579
3568
8100
7652
0213
4066
1TR
7341
1697
3063
3TR
09919
69360
57454
55355
10002
25162
05483
89305
54987
85460
22614
99022
33071
95439
42215
72094
56163
30059
61091
48839
15891
10TR
13400
38425
81113
19649
71129
34605
20TR
75036
02824
33265
30TR
87518
65687
54019
ĐB
009520
784121
967999
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
8K2AG-8K28K2
100N
52
58
65
200N
322
809
071
400N
3053
9928
0176
1477
7272
8924
3851
9284
8760
1TR
9525
3823
6312
3TR
43150
02969
21866
85253
11768
27230
93717
08613
99804
79313
02655
30009
38929
46637
57761
11444
93189
05162
47395
62316
23951
10TR
72909
10712
81663
91504
27605
29424
20TR
93647
10400
02767
30TR
58203
45430
73315
ĐB
367047
647597
404007
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K2K2T8K2T08
100N
24
62
34
200N
272
146
607
400N
2077
5633
5680
7530
7969
7619
5426
2874
3497
1TR
2058
7624
9549
3TR
99491
52428
40114
61146
10258
73247
50794
52175
28141
09157
03170
91750
37758
48697
66282
72355
56091
48084
60381
19862
59306
10TR
92420
00699
77836
02165
89678
18554
20TR
04854
95970
07892
30TR
73681
09774
80766
ĐB
347823
411019
674876
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K32-T88BT08K2
100N
55
69
41
200N
439
337
425
400N
1573
0498
5973
0165
0867
7155
3258
0018
1946
1TR
4855
7032
0026
3TR
63295
27523
27236
44475
94567
15905
38146
76951
92877
35966
71288
55934
56250
80627
81591
62632
88422
51090
65041
63574
91190
10TR
46884
20660
90869
89421
00009
89397
20TR
06109
26345
21544
30TR
49995
19380
62715
ĐB
299134
378773
902370
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8B2B32T08K2
100N
96
48
68
200N
667
249
532
400N
6289
8899
9901
7073
3030
7794
9111
3854
4118
1TR
1095
0167
4704
3TR
01450
86085
07667
17972
15228
64056
26891
31291
97256
78391
49888
44523
53271
98910
62231
24418
32266
33267
07111
36683
48231
10TR
36722
20246
94206
82687
32659
18977
20TR
86320
65133
93783
30TR
45253
30794
14304
ĐB
832475
423137
425833
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1