• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3C2B11T03K2
100N
25
94
51
200N
010
498
483
400N
9986
2211
9154
7189
8628
6017
3417
6135
6848
1TR
2643
0344
5348
3TR
16140
21885
10230
13953
34383
20906
79767
74777
45718
85775
25289
97446
62321
72973
34901
48532
02329
97886
42999
44425
43929
10TR
14563
44502
03892
49110
87306
42986
20TR
44075
13263
67201
30TR
82413
85895
82326
ĐB
340289
693769
795255
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB33K2ĐL3K2
100N
81
44
79
200N
490
075
151
400N
2789
0600
6587
2892
4237
3238
8795
2445
8821
1TR
9266
0712
4817
3TR
01185
20705
43618
94387
79745
28258
27526
66580
96107
06532
08656
87899
89768
39030
10352
72843
92717
31598
55935
83410
04643
10TR
07492
51899
23745
93126
37319
50650
20TR
66779
38117
77834
30TR
41214
24141
00699
ĐB
521340
617016
603073
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
3B73K23K2K2T3
100N
31
27
52
70
200N
823
014
320
969
400N
1500
3049
2981
4331
9760
4783
9156
3803
8554
4328
6722
8228
1TR
6851
9153
0772
1334
3TR
02559
78184
38202
67521
76602
00983
46988
52574
39104
71347
51665
30177
92836
57764
38513
92381
46342
94608
78237
49513
50899
16760
50436
96853
11729
64388
58572
47951
10TR
79243
98291
05483
86182
44310
32547
80438
51277
20TR
94013
63278
76092
41226
30TR
78883
10282
91333
52547
ĐB
681550
061189
437221
780597
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1103KS1125TV11
100N
92
63
20
200N
638
700
930
400N
2687
6921
5099
4096
7558
2159
8303
1831
2342
1TR
6684
5349
8556
3TR
73557
06695
54836
79364
25696
44165
59637
06351
76574
38495
97867
29547
58737
14234
54896
88592
24950
75366
43328
72592
37544
10TR
74431
46015
40442
03899
77501
31026
20TR
16043
11528
70589
30TR
21893
78703
57943
ĐB
183766
151671
693909
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K2AG3K23K2
100N
72
86
30
200N
277
315
746
400N
3976
4813
3439
7360
6368
2267
2538
7920
6226
1TR
5945
6032
6416
3TR
92503
28224
02567
03773
04879
46542
37870
34715
90750
17960
23977
82625
94622
27246
16347
41218
26150
33887
18932
32012
69899
10TR
31282
44341
95119
06548
75629
07589
20TR
01490
40163
24861
30TR
67730
43217
16714
ĐB
712951
045501
735803
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K2K2T3K2T03
100N
29
65
33
200N
613
811
253
400N
3653
3981
8545
5516
8787
9549
8781
3452
5916
1TR
7223
0921
1215
3TR
25980
25013
68113
88538
46183
13576
41089
84812
60131
89683
01659
36669
98265
34196
19602
96324
05995
50328
63105
58792
05212
10TR
60970
35440
83048
95873
38965
81487
20TR
97279
31674
63141
30TR
19014
32654
69155
ĐB
375720
449979
769902
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K10T33BT03K2
100N
57
86
93
200N
363
604
069
400N
8989
3577
7511
7061
3557
1771
5969
5920
3540
1TR
9663
4082
6026
3TR
19173
79250
65205
75336
80170
46071
30680
13088
31526
41443
84345
37345
39143
07732
75015
96136
85268
93036
44935
17449
73374
10TR
60391
70373
13356
28132
28308
01004
20TR
74046
13999
65137
30TR
10987
01609
14214
ĐB
985350
035196
247633
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1