• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 09:37:18 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG12B12K2ĐL12K2
100N
47
76
16
200N
296
816
197
400N
6886
6350
3916
3772
6101
0885
8863
5021
1459
1TR
7103
3672
8330
3TR
48819
27092
78948
51470
66988
04304
16457
25346
87424
48852
27128
51924
85216
27983
67339
05488
06460
21316
65497
61188
43309
10TR
84756
16255
71004
16910
29046
02714
20TR
38168
51136
25953
30TR
21950
41826
74997
ĐB
170091
855290
853436
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
12B712K2T12K2K2T12
100N
61
06
18
18
200N
777
902
403
260
400N
5432
4865
4333
7707
6544
4633
1464
2769
2964
5978
0696
4935
1TR
1879
9453
0800
8745
3TR
21759
06902
36799
19011
88294
53131
52815
77198
17445
41732
79064
04335
33193
87354
28307
95464
29272
57789
21660
57446
54873
44544
95071
68378
32758
15966
89526
21341
10TR
82555
31306
27765
74425
93931
23592
27995
96834
20TR
98873
28306
34659
43645
30TR
57499
32170
73857
74159
ĐB
901875
839593
059080
235442
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
36VL5012KS5024TV50
100N
62
55
24
200N
068
327
018
400N
3389
5870
3838
8196
6646
9234
9706
7165
0480
1TR
7439
5931
6761
3TR
54169
89745
98698
21338
26899
97599
80863
25847
80360
14519
65002
42527
77005
54244
03282
31937
66040
97819
73823
05340
96673
10TR
31148
86165
58169
81532
95607
49820
20TR
78980
03918
88600
30TR
67010
77907
14937
ĐB
582375
561525
466154
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K2AG12K212K2
100N
31
39
30
200N
763
820
579
400N
4461
7211
2603
8180
4049
9292
2397
2590
1755
1TR
1308
0702
5207
3TR
66480
45695
42865
37052
94667
03126
90689
44721
95408
22780
52464
00981
10157
57240
86550
42512
84785
06597
45471
76235
06276
10TR
29557
38101
51347
14218
34708
13105
20TR
16138
61098
55197
30TR
56922
22180
39794
ĐB
187954
706960
280081
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K2K2T12K2T12
100N
51
10
74
200N
654
078
905
400N
4789
0870
0566
9541
4218
4186
4529
2697
8754
1TR
1417
6392
2038
3TR
26194
86164
15459
47963
61741
18276
20024
58462
04382
47929
64894
53547
49373
57275
85268
50840
83423
30977
54102
95562
94108
10TR
80616
38392
74093
19353
12865
25228
20TR
75165
16272
39225
30TR
93791
80105
26876
ĐB
651738
434430
209247
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K49T1212BT12K2
100N
36
41
77
200N
034
480
379
400N
9366
9311
7521
4963
8269
4251
9424
6457
3299
1TR
6412
9457
1507
3TR
03660
80240
33198
99204
19776
96679
41730
95834
86457
29925
35804
57489
36831
22793
77169
22064
49804
56107
05140
34656
84817
10TR
27978
84408
39537
48567
37103
22479
20TR
25783
35419
81252
30TR
72431
39175
24788
ĐB
727702
547974
282480
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
12B2A50T12K1
100N
84
86
60
200N
045
825
790
400N
0948
6855
3836
3956
1080
7369
3668
8715
6956
1TR
3251
9905
2011
3TR
96312
20802
15999
17077
16964
80669
09244
04881
65725
81019
87696
19035
30701
53706
89059
61385
66672
34958
16145
81220
42835
10TR
88791
14480
27671
33512
86398
73881
20TR
13787
94581
78360
30TR
35927
32938
60728
ĐB
356376
678825
718524
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1