• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 06:40:40 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB66K2ĐL6K2
100N
08
78
47
200N
671
124
781
400N
9295
8333
5890
8366
0814
9540
0220
1009
9044
1TR
9064
5380
9806
3TR
48596
70120
98934
93049
53256
79468
18992
63936
60540
15442
37715
73953
51249
75533
51212
11658
83017
27917
92910
97084
61473
10TR
96109
27712
51764
46097
46719
72178
20TR
61230
45799
72683
30TR
12233
15363
05926
ĐB
773275
778588
869488
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
6B76K2T6K2K2T6
100N
52
19
81
96
200N
349
774
647
327
400N
6932
6657
6096
1494
8938
6729
7189
0752
0802
4197
5113
1093
1TR
7741
1429
5469
3930
3TR
57707
64667
57741
28658
86727
86323
46324
19547
43795
51756
51084
25946
39099
40722
24168
61289
66560
79325
69800
41172
99924
99450
59775
57266
77046
46858
00095
89993
10TR
38305
02883
20661
31479
87721
71268
89163
58425
20TR
78242
73404
29422
15565
30TR
42015
26382
41308
10135
ĐB
130272
414373
196808
108469
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL2406KS2425TV24
100N
69
14
85
200N
996
894
045
400N
9041
2935
1969
2107
7383
2236
5577
7105
3450
1TR
2784
7787
0426
3TR
26134
12321
77386
52005
31710
71146
80307
77044
33750
63187
12666
06173
03696
74103
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
67909
05997
58258
86599
96843
92615
20TR
48236
74758
38718
30TR
16357
38443
59396
ĐB
303903
908811
956241
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
6K2AG6K26K2
100N
04
91
38
200N
125
592
257
400N
3566
8161
1954
9728
3654
8150
1823
0084
7753
1TR
5074
8894
0713
3TR
57515
84239
64412
55318
33718
53098
51887
87401
21351
71605
81864
86423
23049
01315
38918
36791
82357
54264
85019
73987
41446
10TR
58223
92277
35557
82534
76011
73215
20TR
35778
12729
03030
30TR
24436
80528
58373
ĐB
052253
197107
954454
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K2K2T6K2T06
100N
53
23
25
200N
419
417
998
400N
3306
2641
1902
9256
4093
4617
1938
2797
2001
1TR
7669
5207
1659
3TR
29911
26906
13468
72708
52090
56657
79054
70498
93438
51912
91725
79193
30713
04390
60489
89166
78461
73893
40271
45372
05631
10TR
23006
82216
94476
59430
98328
42830
20TR
15163
64137
70130
30TR
82020
43647
37413
ĐB
189849
009983
332411
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K23T66AT06K1
100N
19
63
65
200N
844
417
222
400N
5896
2805
2915
0456
6191
2687
0354
6634
1423
1TR
1095
0968
8078
3TR
39863
68668
30705
80489
01465
31414
07482
59178
22210
52796
13039
86074
17893
87212
95849
48350
65603
07411
35633
12126
65338
10TR
77123
52773
35950
19991
39993
81582
20TR
11463
97096
41124
30TR
06759
05279
85208
ĐB
979983
100312
766885
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6B2B23T06K1
100N
98
55
35
200N
511
588
261
400N
0242
4855
9962
2405
1811
8745
7264
3625
4150
1TR
6855
7397
5695
3TR
08403
31648
33327
12549
78402
01540
34263
94914
56933
79721
84841
06721
75552
09803
32865
42854
01923
71766
61269
63329
19439
10TR
76802
91374
78429
93737
85577
61226
20TR
33751
31552
25981
30TR
35621
33570
39796
ĐB
561486
198818
428993
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1