• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 05:47:32 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0702KS0725TV07
100N
95
55
76
200N
314
201
257
400N
8676
0975
8288
0779
8946
3009
9922
4246
5520
1TR
5258
9422
5754
3TR
95800
80280
21346
75407
45786
31223
36667
83638
00606
72187
78576
39075
19891
64488
46872
60828
98908
94181
78838
65206
40860
10TR
76333
39431
82996
46428
09924
62838
20TR
71297
34326
31695
30TR
17757
59625
81247
ĐB
231888
945806
030451
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K2AG2K22K2
100N
14
06
59
200N
848
180
037
400N
1186
6133
5053
8794
9689
3110
7054
1291
1639
1TR
2340
7055
8635
3TR
43536
32777
08135
63943
54011
99772
63834
64409
28911
42057
22232
56228
08827
54184
30351
18973
28632
77471
41621
07413
10305
10TR
14203
02828
84979
00133
27391
69885
20TR
05841
44892
99733
30TR
61449
44515
51666
ĐB
448778
061972
047479
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
2K2K2T2K2T02
100N
87
05
56
200N
511
895
598
400N
1662
9829
5491
9546
5295
4948
5189
2612
0571
1TR
9933
3248
5377
3TR
27775
03682
86028
29134
97977
94053
18731
53752
16039
09924
59561
96057
46521
05154
40412
20646
50007
57253
73557
22190
98918
10TR
51451
51823
53143
67802
41103
17008
20TR
87980
06531
68371
30TR
57042
61410
65988
ĐB
342426
448839
559333
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K06T022BT02K2
100N
83
40
00
200N
670
737
754
400N
4278
0894
2126
5490
2501
2565
2172
6783
4717
1TR
5718
5690
3169
3TR
60369
56451
99354
96686
98778
51405
06319
96466
72370
56702
79992
78752
77317
74330
43757
31259
15497
50376
95520
61402
33102
10TR
20478
26448
28960
21399
36006
73089
20TR
72193
22142
73866
30TR
21233
85205
12834
ĐB
538297
302987
605809
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2B2B06T02K2
100N
65
70
10
200N
140
822
597
400N
4347
6441
7933
4440
1714
1742
0878
4045
0406
1TR
9065
0006
0355
3TR
59349
94064
81843
74100
84751
29696
56713
12637
53506
57739
35540
39631
12674
36461
79184
62652
71425
99917
93523
74568
89329
10TR
36128
80406
57496
44266
03814
62667
20TR
48995
47006
71217
30TR
77712
58965
20984
ĐB
753561
816262
114154
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA22K1ĐL2K1
100N
42
87
17
200N
690
647
305
400N
0943
5902
0008
8713
3405
1965
1730
2950
9145
1TR
9908
9097
7545
3TR
45250
68295
72726
72963
41305
99087
42526
89318
00485
33279
80300
33178
17644
11788
71776
75156
47818
36440
44193
01368
46764
10TR
61776
05721
10840
47915
00366
62576
20TR
57844
61210
27861
30TR
26224
75755
32599
ĐB
416005
561177
958384
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
2A72K12K1K1T2
100N
77
49
45
67
200N
814
473
921
559
400N
5550
1032
9695
1072
4290
5480
2639
6494
5937
8222
6098
9984
1TR
9255
6920
7041
2812
3TR
70326
63211
15178
57162
02840
45814
01760
26052
43578
39856
45402
86847
77146
64173
55726
47701
55725
90349
21414
55817
39725
84025
63369
11251
80709
40174
36012
99552
10TR
51332
66486
39849
24564
94398
83914
48113
98005
20TR
92442
53588
28527
53175
30TR
48210
13192
74996
94031
ĐB
746458
663127
725278
659308
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1