• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
36VL5012KS5024TV50
100N
62
55
24
200N
068
327
018
400N
3389
5870
3838
8196
6646
9234
9706
7165
0480
1TR
7439
5931
6761
3TR
54169
89745
98698
21338
26899
97599
80863
25847
80360
14519
65002
42527
77005
54244
03282
31937
66040
97819
73823
05340
96673
10TR
31148
86165
58169
81532
95607
49820
20TR
78980
03918
88600
30TR
67010
77907
14937
ĐB
582375
561525
466154
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K2AG12K212K2
100N
31
39
30
200N
763
820
579
400N
4461
7211
2603
8180
4049
9292
2397
2590
1755
1TR
1308
0702
5207
3TR
66480
45695
42865
37052
94667
03126
90689
44721
95408
22780
52464
00981
10157
57240
86550
42512
84785
06597
45471
76235
06276
10TR
29557
38101
51347
14218
34708
13105
20TR
16138
61098
55197
30TR
56922
22180
39794
ĐB
187954
706960
280081
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
12K2K2T12K2T12
100N
51
10
74
200N
654
078
905
400N
4789
0870
0566
9541
4218
4186
4529
2697
8754
1TR
1417
6392
2038
3TR
26194
86164
15459
47963
61741
18276
20024
58462
04382
47929
64894
53547
49373
57275
85268
50840
83423
30977
54102
95562
94108
10TR
80616
38392
74093
19353
12865
25228
20TR
75165
16272
39225
30TR
93791
80105
26876
ĐB
651738
434430
209247
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K49T1212BT12K2
100N
36
41
77
200N
034
480
379
400N
9366
9311
7521
4963
8269
4251
9424
6457
3299
1TR
6412
9457
1507
3TR
03660
80240
33198
99204
19776
96679
41730
95834
86457
29925
35804
57489
36831
22793
77169
22064
49804
56107
05140
34656
84817
10TR
27978
84408
39537
48567
37103
22479
20TR
25783
35419
81252
30TR
72431
39175
24788
ĐB
727702
547974
282480
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
12B2A50T12K1
100N
84
86
60
200N
045
825
790
400N
0948
6855
3836
3956
1080
7369
3668
8715
6956
1TR
3251
9905
2011
3TR
96312
20802
15999
17077
16964
80669
09244
04881
65725
81019
87696
19035
30701
53706
89059
61385
66672
34958
16145
81220
42835
10TR
88791
14480
27671
33512
86398
73881
20TR
13787
94581
78360
30TR
35927
32938
60728
ĐB
356376
678825
718524
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG12A12K1ĐL12K1
100N
93
04
57
200N
938
324
881
400N
5884
1810
3314
1088
8610
7438
7636
2161
5026
1TR
5915
9707
3337
3TR
02978
44250
56971
84431
52494
06790
57065
01834
72226
73753
46373
62138
66138
82207
03880
71457
09158
63310
01714
03248
97451
10TR
92803
57485
50333
09580
41947
01160
20TR
69049
65330
78572
30TR
49525
37583
23120
ĐB
849923
924006
063352
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
12A712K112K1K1T12
100N
65
82
67
24
200N
852
265
643
851
400N
0023
4146
0619
1675
8116
7032
7381
6135
3142
2693
5587
9310
1TR
2079
7746
8372
3919
3TR
19841
19503
56789
78602
96295
78742
63986
41975
03914
55477
31504
09375
54867
56022
52800
42261
32408
26647
86543
15404
96688
71645
36224
21286
16764
19103
36018
02113
10TR
33772
46743
86630
22734
97671
35032
54475
64957
20TR
17119
44168
45806
64671
30TR
40447
99585
62182
53638
ĐB
397626
837267
650893
405309
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1