• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 00:11:20 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-B99K2ĐL9K2
100N
92
21
70
200N
264
768
609
400N
7197
4315
4643
4089
4429
7067
0790
8426
0323
1TR
9602
3259
5707
3TR
66081
76182
78038
23273
92883
14741
93653
72482
41451
98784
23283
42972
78324
50359
84009
49409
86323
90653
99584
29889
58277
10TR
70583
40798
78708
48250
72526
62641
20TR
10034
79735
14469
30TR
44113
37109
12728
ĐB
752521
337063
117556
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
9B79K2M9K2K2T9
100N
76
07
45
72
200N
656
414
175
824
400N
0554
5304
8215
6457
4864
7363
5760
8829
1439
7670
5527
9785
1TR
0404
7040
0257
2882
3TR
73302
38395
80568
13879
35403
42662
62722
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
41303
81538
14012
23052
72058
69789
32608
08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977
10TR
57090
44685
26696
45275
10582
28124
63821
25291
20TR
90365
65856
80556
02629
30TR
10568
97341
31272
26835
ĐB
844095
487439
398200
345237
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL3709KS3725TV37
100N
18
54
98
200N
045
331
805
400N
8875
3129
4802
6817
2426
3814
4485
5911
4971
1TR
1348
4725
6729
3TR
29930
35935
50495
73973
53559
84540
17357
34990
41159
71628
29001
42854
45589
38095
68636
61597
24504
15533
30693
93454
53248
10TR
57315
78808
92884
40172
61168
12516
20TR
08624
99510
81413
30TR
96705
08869
10090
ĐB
659825
270062
409694
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K2AG-9K29K2
100N
57
53
79
200N
541
448
991
400N
3675
2727
6100
7344
1428
1946
0182
4298
0858
1TR
4840
5324
0466
3TR
77170
84594
38393
75341
79320
82078
02052
84191
97543
06779
16551
23172
08540
67773
57180
23758
69379
93420
22359
77081
25878
10TR
12253
69584
20294
77479
67040
12657
20TR
92098
78865
42143
30TR
61423
17988
39072
ĐB
323908
607699
777273
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K1K1T9K1T09
100N
72
55
88
200N
721
778
236
400N
0433
1243
8972
4299
7620
1662
4160
0082
5026
1TR
8137
8442
5739
3TR
49906
10446
18888
42962
71587
75080
05223
05366
04140
75512
32942
35609
46407
78209
09424
62585
87729
72959
63428
46090
40382
10TR
48233
16605
74676
21299
30720
60649
20TR
17975
81764
91704
30TR
61015
28336
31597
ĐB
817106
813228
783013
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K36-T99AT09K1
100N
56
62
55
200N
595
079
705
400N
1869
2328
0108
0114
8281
6332
4294
9178
1836
1TR
3879
0979
5257
3TR
73606
50973
40295
74433
91626
05173
93148
06139
50346
00492
25182
80411
47943
44503
81107
85143
72613
31246
36631
50890
06008
10TR
22525
30629
21627
46420
58618
94984
20TR
09474
25374
10815
30TR
45938
21160
91039
ĐB
652867
142595
638438
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9B2B36T09K1
100N
13
14
87
200N
980
050
817
400N
4984
7255
1780
9545
8234
9456
1071
4665
2642
1TR
6373
3586
0913
3TR
06606
96312
32916
30131
18035
48530
34192
67763
47036
88402
54140
17523
53691
59522
38142
05077
58089
10439
59530
77118
91382
10TR
10261
95074
69136
51853
13752
90426
20TR
23941
77011
63863
30TR
15725
73387
84735
ĐB
857074
663138
507682
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1