• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 09:29:33 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
7B77K2M7K2K2T7
100N
56
72
11
64
200N
299
602
746
588
400N
9163
7053
9004
8339
1559
9490
3048
6965
2130
3653
0086
9538
1TR
9369
5330
7085
8067
3TR
02066
30117
98994
38423
66243
73967
84006
67922
06526
60479
84436
19098
87892
86471
06270
07569
76754
35820
45210
66037
01613
12358
36926
53338
97212
98565
09762
27625
10TR
23901
58058
90592
20623
53939
56065
29993
09264
20TR
44991
10026
85097
86054
30TR
29412
11385
92389
44228
ĐB
730127
126618
841913
664197
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL2807KS2825TV28
100N
60
45
95
200N
385
706
061
400N
5789
9651
3098
7258
2745
9182
9792
4427
7321
1TR
2891
6761
4008
3TR
93583
11869
93234
72740
86220
07526
30537
07486
53787
33012
71596
60747
05890
07025
22327
64438
57525
04344
04632
43113
67190
10TR
12386
19482
61586
74245
72137
35047
20TR
69556
67990
27270
30TR
10705
86814
36381
ĐB
266214
279153
903643
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
7K1AG7K17K1
100N
93
52
64
200N
620
130
622
400N
2709
9684
3717
5555
5640
7120
7211
3653
8831
1TR
6581
5930
1564
3TR
23435
19797
35786
07697
39088
60864
27829
84156
36627
77446
74397
84779
14580
14826
70687
80941
03541
00400
31710
42978
72544
10TR
13612
62126
07894
46054
79218
10348
20TR
83937
58309
59244
30TR
51667
26282
06939
ĐB
895794
657352
492759
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
7K1K1T7K1T07
100N
00
71
11
200N
221
139
350
400N
6787
3860
0044
6588
0286
6717
2163
1391
7600
1TR
4475
9999
7323
3TR
27837
66629
51751
61853
75913
45161
08215
57969
99136
34761
37015
55825
85313
64860
60561
78363
69931
36250
65986
55084
32591
10TR
06778
78156
84292
05378
92282
98271
20TR
23305
84371
38991
30TR
62061
27853
38616
ĐB
355787
784259
391494
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K27T77AT07K1
100N
47
16
78
200N
565
782
950
400N
6070
0294
6185
4308
2162
2794
1797
8515
0012
1TR
1657
7939
1021
3TR
11265
40545
51799
44608
29641
68832
32505
36711
41338
29247
02002
99363
48084
17561
27681
86647
73236
63829
53627
89395
63950
10TR
19013
36755
06576
66919
82125
89827
20TR
35480
25709
27603
30TR
98035
18584
45011
ĐB
283027
733038
677464
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7B2B27T07K1
100N
07
77
40
200N
619
772
351
400N
7093
5750
9904
9517
9273
6876
6621
5325
7116
1TR
7367
5100
7863
3TR
27891
02287
80733
70606
40447
53193
16273
44139
88144
81097
30719
57638
32567
89294
61614
79477
42334
19524
82248
11788
25094
10TR
26263
78289
53468
94233
65839
51158
20TR
94723
70574
71334
30TR
90454
37506
62121
ĐB
322540
377068
118205
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA77K1ĐL7K1
100N
23
64
57
200N
013
501
041
400N
9175
1066
2365
2021
2841
2459
0528
9942
9088
1TR
5221
7546
3288
3TR
46375
86869
14869
67563
32117
85581
08673
28869
08285
33930
08732
21239
50284
58088
10269
24534
00826
16882
56854
23519
58255
10TR
32553
41730
54882
00350
81351
35436
20TR
19522
91891
01484
30TR
80790
65548
08955
ĐB
678551
239760
217152
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1