• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 00:08:08 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4B74K24K2K2T4
100N
56
74
28
59
200N
566
842
618
866
400N
8142
4976
7277
9077
7196
3426
2266
8182
2756
3677
4791
8525
1TR
3686
4029
4454
3155
3TR
10116
20093
20445
76155
01372
49192
32669
51144
14466
45715
71318
13740
20569
94357
19455
85003
24614
15327
14001
04851
43488
55260
30990
29129
15081
32997
77197
97497
10TR
98382
45917
34963
33464
88404
64482
98271
55339
20TR
20195
33388
98110
56484
30TR
72256
41502
00483
57001
ĐB
050433
687610
752611
637902
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1504KS1525TV15
100N
88
94
80
200N
063
840
236
400N
5571
2036
6708
6873
5395
4257
1636
9911
6827
1TR
0701
8332
8175
3TR
92352
96776
38983
39493
46005
85835
70275
86095
06240
72588
24571
73656
52290
80506
03315
25111
50206
36604
25954
37487
13450
10TR
12623
15679
85726
21252
65869
09507
20TR
28592
80662
59464
30TR
80449
48742
03962
ĐB
734329
963907
043388
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
4K1AG4K14K1
100N
59
48
17
200N
224
603
711
400N
7164
3619
5122
8747
1108
2668
9352
5215
6834
1TR
0123
3033
5578
3TR
66346
12406
45461
28736
70266
22417
11538
28429
33088
85314
67279
18632
11528
48660
68891
90356
11363
07914
67058
63272
53951
10TR
91444
34077
41882
60922
97763
64903
20TR
69742
40108
46199
30TR
48375
90747
57478
ĐB
658925
459004
246646
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K1K1T4K1T04
100N
79
25
84
200N
661
808
113
400N
5518
6850
3436
3225
3844
7046
3636
8888
3291
1TR
8685
9569
6487
3TR
46310
64354
69613
64221
02962
01475
68752
11061
40071
64040
86205
56151
84769
57273
64215
16049
22507
50150
03244
63930
36759
10TR
69535
03139
53693
77262
40785
25157
20TR
20165
06499
32386
30TR
14966
71020
85350
ĐB
023734
865559
345251
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K14T44AT04K1
100N
47
40
77
200N
072
508
921
400N
6656
2784
8795
2580
7215
1736
6088
2472
7015
1TR
4060
6222
2425
3TR
18754
68331
98290
27945
79938
61895
71040
89934
70936
69116
61460
29508
75690
37180
74151
99989
54259
19995
47703
45604
77769
10TR
53230
23906
84425
10569
09503
36602
20TR
68192
91572
64431
30TR
74708
91338
82136
ĐB
121597
429969
057525
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
4B2B14T04K1
100N
67
77
67
200N
328
740
295
400N
9427
4825
6222
6433
5510
5551
8887
5926
8824
1TR
9299
6895
6667
3TR
42792
94238
47294
21925
50101
95629
08026
60471
10239
62221
77961
61442
16537
54927
41716
27228
55295
49221
88262
84579
96313
10TR
60306
09584
57858
44925
96296
64374
20TR
95415
00293
72703
30TR
18385
78292
25257
ĐB
897149
191336
867367
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA44K1ĐL4K1
100N
69
57
15
200N
175
841
818
400N
9365
5650
9871
4146
7449
8540
6027
6782
7236
1TR
0313
9202
1039
3TR
55968
50111
32731
13969
00207
77871
56270
41658
54237
40059
87936
40162
37182
75491
48425
85110
33955
06162
11164
65113
01493
10TR
93157
45432
61172
68051
47613
86786
20TR
21531
05789
93606
30TR
96339
03867
99346
ĐB
521831
596438
524220
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1