• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 04:04:36 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
3K2K2T3K2T03
100N
29
65
33
200N
613
811
253
400N
3653
3981
8545
5516
8787
9549
8781
3452
5916
1TR
7223
0921
1215
3TR
25980
25013
68113
88538
46183
13576
41089
84812
60131
89683
01659
36669
98265
34196
19602
96324
05995
50328
63105
58792
05212
10TR
60970
35440
83048
95873
38965
81487
20TR
97279
31674
63141
30TR
19014
32654
69155
ĐB
375720
449979
769902
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K10T33BT03K2
100N
57
86
93
200N
363
604
069
400N
8989
3577
7511
7061
3557
1771
5969
5920
3540
1TR
9663
4082
6026
3TR
19173
79250
65205
75336
80170
46071
30680
13088
31526
41443
84345
37345
39143
07732
75015
96136
85268
93036
44935
17449
73374
10TR
60391
70373
13356
28132
28308
01004
20TR
74046
13999
65137
30TR
10987
01609
14214
ĐB
985350
035196
247633
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3B2B10T03K1
100N
87
54
43
200N
560
003
011
400N
9368
3822
8245
0283
9735
2310
5294
2978
7782
1TR
1324
5980
1900
3TR
29115
93097
30547
38811
89980
30075
92858
35497
02983
85516
53628
34772
75312
44240
59532
60882
10239
38056
75420
41732
35144
10TR
94207
67575
65627
70788
68515
92216
20TR
25071
23667
92028
30TR
91421
85454
14408
ĐB
097373
331558
015658
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA33K1ĐL3K1
100N
63
56
82
200N
364
936
018
400N
1208
4479
8419
0165
2964
6489
6897
8269
4217
1TR
5826
5012
5457
3TR
68849
03630
15469
15970
13935
43854
69534
94235
73127
22474
84694
01611
41003
67793
25063
42007
52111
16729
23385
61192
02193
10TR
34616
58315
94711
52226
50592
87360
20TR
99478
57682
48182
30TR
05595
14197
46956
ĐB
259750
575926
073074
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
3A73K13K1K1T3
100N
64
49
41
28
200N
833
912
774
410
400N
7973
5604
8640
2904
6587
5380
5803
7556
3954
0626
4845
6765
1TR
0955
8278
0538
0223
3TR
76073
18383
59539
86393
12095
68647
79896
54346
62718
75321
94761
92439
07995
86567
47869
12094
24201
81939
67046
49580
57841
04441
26533
67955
75860
72310
69559
36409
10TR
07170
09523
58189
86975
82096
64649
98879
77176
20TR
14464
01863
85399
47383
30TR
75620
45676
02540
20946
ĐB
934604
929040
199677
235277
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1003KS1025TV10
100N
44
81
36
200N
425
412
650
400N
0625
8198
2137
8507
6556
6842
1585
4357
1436
1TR
4397
5941
8055
3TR
31111
17833
22142
60461
17321
79470
19153
77709
89281
41869
35874
96493
33468
25348
36591
19633
02807
43090
74110
02750
37928
10TR
80912
87478
78849
70209
88009
23807
20TR
98997
06306
03079
30TR
35542
97865
09953
ĐB
683179
325741
767518
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
3K1AG3K13K1
100N
70
61
39
200N
039
973
301
400N
7866
9167
8402
7526
0277
9207
4586
2381
1095
1TR
3979
9631
1713
3TR
87411
76134
25348
19838
17473
01920
09959
00535
85402
31837
27313
28154
63257
61532
66156
42945
68425
41521
82276
14701
59958
10TR
72468
71946
09366
34889
64293
48920
20TR
10757
16406
12115
30TR
69725
90295
71885
ĐB
780625
240440
711112
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1