• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Nam » Bấm Xem!...
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2B2B06T02K2
100N
65
70
10
200N
140
822
597
400N
4347
6441
7933
4440
1714
1742
0878
4045
0406
1TR
9065
0006
0355
3TR
59349
94064
81843
74100
84751
29696
56713
12637
53506
57739
35540
39631
12674
36461
79184
62652
71425
99917
93523
74568
89329
10TR
36128
80406
57496
44266
03814
62667
20TR
48995
47006
71217
30TR
77712
58965
20984
ĐB
753561
816262
114154
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA22K1ĐL2K1
100N
42
87
17
200N
690
647
305
400N
0943
5902
0008
8713
3405
1965
1730
2950
9145
1TR
9908
9097
7545
3TR
45250
68295
72726
72963
41305
99087
42526
89318
00485
33279
80300
33178
17644
11788
71776
75156
47818
36440
44193
01368
46764
10TR
61776
05721
10840
47915
00366
62576
20TR
57844
61210
27861
30TR
26224
75755
32599
ĐB
416005
561177
958384
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
2A72K12K1K1T2
100N
77
49
45
67
200N
814
473
921
559
400N
5550
1032
9695
1072
4290
5480
2639
6494
5937
8222
6098
9984
1TR
9255
6920
7041
2812
3TR
70326
63211
15178
57162
02840
45814
01760
26052
43578
39856
45402
86847
77146
64173
55726
47701
55725
90349
21414
55817
39725
84025
63369
11251
80709
40174
36012
99552
10TR
51332
66486
39849
24564
94398
83914
48113
98005
20TR
92442
53588
28527
53175
30TR
48210
13192
74996
94031
ĐB
746458
663127
725278
659308
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL0602KS0625TV06
100N
18
84
92
200N
116
267
245
400N
1363
6288
1494
4470
3087
6289
3083
7429
0976
1TR
7260
4134
6275
3TR
30125
47466
70980
41869
58122
60175
14111
73546
59067
95733
03127
49009
99842
39699
76617
88042
94288
92141
30692
10895
89266
10TR
34311
64974
15601
35947
65620
61862
20TR
11969
04175
90128
30TR
26773
15367
64581
ĐB
400673
217650
850008
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
2K1AG2K12K1
100N
61
32
21
200N
034
472
833
400N
9213
0789
3280
4648
7579
8739
1460
6030
7530
1TR
7468
2366
4569
3TR
48872
91460
55980
56530
07194
63009
59838
84893
61308
10229
40139
10269
11143
15497
80935
81803
11243
06826
80028
17015
07055
10TR
67553
28320
64622
72582
46861
26911
20TR
42712
60294
32304
30TR
57184
70010
28941
ĐB
044980
123883
881799
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
2K1K1T2K1T02
100N
47
65
49
200N
018
086
381
400N
9402
0522
8986
1738
4872
8298
7167
0830
6601
1TR
5984
7588
4376
3TR
16305
16909
06807
35463
69033
72065
75880
91230
12760
51334
07016
17983
89748
15856
52733
32050
87488
47900
42266
79800
14007
10TR
29998
53133
47216
81519
90117
39031
20TR
75296
29691
37477
30TR
87962
84110
14459
ĐB
305553
057394
361521
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K05T022AT02K1
100N
69
62
33
200N
218
154
604
400N
6912
4484
4613
8402
8659
3836
1476
7365
7210
1TR
2008
0460
5466
3TR
53299
76618
15465
28397
92297
00621
73254
98315
16825
95633
73779
36778
81863
96228
06695
72491
19963
35007
74316
85566
11364
10TR
03354
47765
18356
43556
29358
85412
20TR
16241
22537
34948
30TR
21472
96942
35164
ĐB
826966
847591
249152
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1