• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 05:28:22 nữa đến xổ số Miền Nam
 
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL4110KS4125TV41
100N
80
57
81
200N
274
069
616
400N
4003
8210
5691
5244
1439
0711
6447
4683
0702
1TR
1481
0348
4289
3TR
87114
09521
31348
17928
01111
93082
01810
18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478
01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483
10TR
51132
15146
90216
14013
00849
39480
20TR
87578
60942
51598
30TR
29469
87125
55859
ĐB
846910
704896
069658
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K1AG-10K110K1
100N
15
23
44
200N
183
760
803
400N
8371
5463
3183
1757
0945
3920
5353
6146
2885
1TR
5992
7163
0692
3TR
70931
76014
04422
26394
33158
89782
86646
93265
18524
34078
50878
21532
26384
16773
78788
42863
37855
61395
07664
98116
08191
10TR
65003
73719
79174
89685
92541
03553
20TR
26711
90500
49915
30TR
63303
87879
36984
ĐB
168603
320457
190303
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K1K1T10K1T10
100N
72
33
36
200N
310
838
253
400N
6685
2203
1569
0595
5959
4344
8240
9639
0085
1TR
8712
0194
7073
3TR
80240
48046
26090
98923
89624
20783
31862
92797
24894
90617
88739
44253
57063
06789
37809
42964
84449
17405
82855
95193
11534
10TR
96108
86833
55700
76343
44858
90495
20TR
33252
73087
75104
30TR
03266
49427
64969
ĐB
152783
887339
351830
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K40-T1010AT10K1
100N
75
70
34
200N
306
090
058
400N
2991
8756
5348
7327
6147
0101
6063
3921
2481
1TR
6739
3219
7584
3TR
78624
61259
84010
62794
35309
00781
42447
73290
73629
44422
89617
20828
35273
46068
90467
36180
67899
02880
12492
98840
51441
10TR
66019
48714
92452
30649
76012
41156
20TR
53617
26849
92331
30TR
73968
65170
88942
ĐB
653801
685396
602763
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10B2B40T10K1
100N
11
39
54
200N
219
952
925
400N
6421
0432
4715
1621
2487
2303
8859
1548
4343
1TR
6562
8237
9612
3TR
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
42277
70778
65798
18407
90752
40929
87799
10TR
96950
05600
92043
23029
60174
36627
20TR
94927
78365
07664
30TR
38247
08092
45922
ĐB
945019
065213
158652
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-A1010K1ĐL10K1
100N
69
43
00
200N
782
971
552
400N
9982
8382
4414
5033
1707
7526
8970
9878
8766
1TR
4212
9920
0417
3TR
18670
91498
27173
59117
44142
98893
90263
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
36677
53426
07663
56364
96965
90625
59682
10TR
10912
76414
86412
57694
03087
86142
20TR
88696
11057
24332
30TR
28490
91389
71440
ĐB
186810
962856
754971
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10A710K1M10K1K1T10
100N
96
30
92
26
200N
243
827
879
708
400N
3735
9278
0318
1060
4740
3140
2362
8277
9540
5256
9643
9930
1TR
3013
0117
2570
1112
3TR
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
58978
68108
36618
68379
34333
20724
23975
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
10TR
84437
48036
70807
71766
40445
75005
41917
16421
20TR
58082
66734
80557
39367
30TR
17002
32345
86675
56899
ĐB
839414
731367
432240
182797
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1