• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam

Còn 05:46:13 nữa đến xổ số Miền Nam
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
37VL1905KS1925TV19
100N
47
48
56
200N
863
730
980
400N
5051
8787
8452
7098
4547
9491
8099
6437
6060
1TR
1167
1660
8254
3TR
84087
06292
35318
58239
54247
01805
51840
16253
60536
18675
41223
13749
99138
37096
00971
71492
78869
16595
11273
95861
76441
10TR
28977
23441
01610
25975
14165
65257
20TR
45642
59051
08967
30TR
86123
38713
04411
ĐB
022580
625838
600646
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
5K1AG5K15K1
100N
68
58
49
200N
357
652
678
400N
3608
2395
4820
8095
0458
4498
7697
5334
6130
1TR
6483
7770
5380
3TR
58983
73847
36944
41596
43569
25130
60166
95136
34878
56006
45243
18203
99812
87183
02026
43109
91048
97931
78328
83119
22747
10TR
58567
07904
02676
63642
87642
85480
20TR
76288
01494
24369
30TR
27700
01238
24871
ĐB
102864
778196
832217
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K1K1T5K1T05
100N
07
58
27
200N
014
006
275
400N
0276
3127
5111
4824
0396
4067
3834
3787
4272
1TR
2404
3105
7265
3TR
55439
24640
07790
02560
10603
39596
39448
42727
13550
56587
25775
20829
29080
32373
87362
30380
78983
35899
26502
40216
19573
10TR
37473
96561
94551
50456
98587
88861
20TR
67788
60407
73457
30TR
07077
25128
86158
ĐB
709186
616658
604951
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K18T55AT05K1
100N
66
09
04
200N
042
450
802
400N
7944
7776
2245
7180
5571
2512
4269
6614
9833
1TR
1744
5846
0420
3TR
81961
87361
68367
04712
81161
29840
41300
77590
32938
71137
36757
66336
04740
44840
76195
27817
21260
22285
70825
33063
62866
10TR
62357
64815
24940
52081
12665
41419
20TR
33159
31421
93775
30TR
27851
29954
72252
ĐB
234954
877434
948970
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
5A2B18T05K1
100N
89
71
54
200N
170
959
676
400N
9815
1562
0600
7121
0754
8073
7149
8744
8832
1TR
0364
4881
6454
3TR
00619
10506
63763
12403
60851
25739
42891
23205
37422
13018
54898
04439
39614
37843
86083
38161
67864
46086
33429
92428
16870
10TR
31851
64612
16768
51343
39547
21888
20TR
22868
26585
30230
30TR
80952
44557
99239
ĐB
615872
759726
935357
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA55K1ĐL5K1
100N
08
66
49
200N
495
656
859
400N
8507
8542
4970
3957
6858
3609
1810
3107
2108
1TR
9280
3172
8156
3TR
59639
57394
19190
10242
81254
76712
20976
63059
90801
56818
20553
67840
13417
42741
75148
47914
50681
35299
60709
45642
82486
10TR
74802
83879
80012
77330
14141
31405
20TR
97433
20099
13687
30TR
65983
47934
28962
ĐB
351912
957704
947540
Đầy đủ2 Số3 Số
Đổi số trúng: 19OO6131 - www.lotoxoso.com
Thứ bảy TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
4E74K54K5K5T4
100N
89
83
08
77
200N
759
112
200
500
400N
0470
8099
7114
4876
3338
1271
8830
8604
3618
1446
7076
0547
1TR
4341
4746
3064
5903
3TR
80605
61869
57552
89089
51649
86454
56057
09929
74629
90367
72131
33691
69913
01467
03454
24857
18069
40699
97730
79343
05129
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
10TR
88005
73902
93436
11535
14306
99221
94748
61328
20TR
10214
57576
03636
69074
30TR
13291
49447
21988
73510
ĐB
569217
786206
456825
174367
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1